Politiebond ACP


ACP wil betere arbeidsvoorwaarden voor nieuwe politiemensen

De Politievakorganisatie ACP wil betere arbeidsvoorwaarden voor nieuw te werven politiemensen. Betere arbeidsvoorwaarden geven een ondersteuning aan de nieuwe landelijke wervingscampagne voor de Nederlandse politie, zoals die vandaag is aangekondigd door minister Peper. De tijdelijke arbeidscontracten en de beperkte financiële tegemoetkoming tijdens de opleiding maken dat de politie vaak onvoldoende aantrekkelijk is als werkgever.

De regiopolitiekorpsen gaan de komende jaren op grote schaal personeel werven. Dit gebeurt om de korpssterkte van de regio´s op peil te houden en om een invulling te geven aan de door dit kabinet toegezegde uitbereiding van het aantal politiemensen.

Recente ervaringen en onderzoeken hebben aangetoond dat een grote groep mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar is voor een baan bij de politie.

Veel van hen worden weerhouden van een sollicitatie doordat hen, voor de functie van surveillant, slechts een tijdelijke aanstelling voor de duur van zes jaar geboden wordt. Veel mensen die aangeven in een baan bij de politie geïnteresseerd te zijn kunnen door een vast contract over de streep worden getrokken om de sollicitatie doorzetten.

Ook voor de functie van agent stoppen veel mensen de sollicitatie-procedure, wanneer blijkt dat men tijdens de opleiding uitsluitend een zakgeld vergoeding krijgt. De politieopleiding concurreert daarmee onvoldoende met andere banen waar jongeren meteen een passend salaris ontvangen.

De ACP zal hierover opnieuw de aandacht van minister Peper vragen.

Deel: ' ACP Betere arbeidsvoorwaarden voor nieuwe politiemensen '
Lees ook