Politiebond ACP


Minister Korthals wil inleveractie van wapens

Oproep aan de minsters Korthals en Peper

De Politievakorganisatie ACP steunt de door justitieminister Korthals aangekondigde inleveractie van wapens bij de politie. Het is echter niet meer dan een sympathiek middel om de aandacht op dit wapenbezit te vestigen. Ieder ingeleverd wapen is tenslotte één minder op straat. De hoeveel messen en vuurwapens voorhanden onder de bevolking is echter ontzettend groot. Politiemensen komen tijdens hun werk veel van dit soort wapens tegen. Steeds vaker worden politiemensen ook geconfronteerd met mensen die steek- of vuurwapens gebruiken. Ook het geweld tegen de politie neemt daardoor toe.

Voorzitter Joop Vogel: "Nog steeds is het mogelijk om in de ijzerwarenwinkel op de hoek een hele verzameling van deze wapens aan te schaffen. In aansluiting op deze inleveractie zou de minister gelijk eens moeten overwegen om de verkoop van wapens aan banden te leggen. Dat levert meer op dan een inleveractie." In 2000 wil de minister zelfs een inleveractie voor vuurwapens opzetten. Kennelijk is de hoeveelheid vuurwapens onder de bevolking daar een aanleiding toe.

De Politievakorganisatie ACP roept de ministers Korthals en Peper daarom op om een grote fout die enkele jaren terug tijdens de reorganisatie van de Nederlandse politie is gemaakt te herstellen. Joop Vogel zegt daarover: "Tijdens deze reorganisatie werden de afdelingen met vuurwapenspecialisten opgeheven. Zij hadden tot taak om actief vuurwapens op te sporen. Nadat hun taken verspreid zijn over andere afdelingen in de regio´s is dat bijna helemaal stilgevallen. Van een gerichte en gecoördineerde opsporing van wapens komt tegenwoordig weinig meer terecht".

Nadat kortgeleden de afschaffing van de zedenpolitie weer is teruggedraaid (een andere fout, die tijdens de politiereorganisatie gemaakt) zou het nu van moed getuigen als de ministers Korthals en Peper ook deze fout durven te herstellen. Niet alleen het werk van politiemensen wordt op die manier weer een stukje veiliger maar de hele Nederlandse samenleving zal daarvan profiteren.

Zoekwoorden:

Deel: ' ACP Illegaal wapenbezit eigen schuld Justitie '
Lees ook