Politiebond ACP


Brief Peper

Onderstaande citaat uit de brief van minister Peper: Geachte leden,
Tussen ons bestaat een verschil van mening over de vraag wat de te sluiten cao precies zou moeten inhouden...
Het daarover op 29 januari jl. gevoerde informele overleg zou ik gaarne op korte termijn in een formele overlegvergadering willen voorzetten. Mocht dat niet tot resultaat leiden, dan wil ik graag met u bespreken of u bereid bent gezamenlijk met mij advies te vragen aan de Advies- en Arbitragecommissie.
Daartoe nodig ik u uit voor een vergadering op woensdag 3 februari a.s. om 10.30 uur.

De minister van BZK
A. Peper.

De ACP is bereid aan deze uitnodiging gehoor te geven, echter arbitrage vindt de ACP volstrekt zinloos.

Zoekwoorden:

Deel: ' ACP vindt arbitrage cao-onderhandelingen zinloos '
Lees ook