Politiebond ACP


ACP wil betere training politiemensen

Nieuw onderzoek naar politiewerk in gevaarsituaties

De Politievakorganisatie ACP is, in aansluiting op het via het NOS journaal uitgelekte rapport "Politiewerk in gevaarsituaties", voorstander van een betere training van politiemensen. Regelmatig worden politiemensen geconfronteerd met tegen hen gericht geweld dat zijn oorzaak heeft in het gebruik van stimulerende middelen zoals alcohol of drugs of plaats heeft rondom georganiseerde publieksevenementen en in uitgaanscentra. Voldoende training biedt politiemensen en grotere bescherming en veiligheid, waardoor minder gevaarsituaties optreden.

De vriendelijke beroepshouding die politiemensen tijdens hun werk ten toon spreiden heeft als keerzijde dat het een belangrijke bron van gevaar is. Een goed opgeleide politie is beter voorbereid op geweldsuitingen. De ACP vindt dat goede beheersing van praktische vaardigheden en aanhoudingstechnieken bijdragen aan de veiligheid van politiemensen. Opleidingen zoals de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) of de Vaardigheden Aanhoudingen Groepsverband (VAG) zijn daar een uitstekende bijdrage aan. Met de VAG opleiding is inmiddels veel ervaring opgedaan. De politiemensen die deze opleiding hebben gevolgd hebben een grote mate van geweldsbeheersing.

Deze opleidingen krijgen niet in alle regio´s voldoende prioriteit. Een grote werkdruk en beperkte personeelscapaciteit zijn er de oorzaak van dat trainingen worden uitgesteld of zelfs helemaal niet doorgaan. Volgens Joop Vogel, voorzitter van de politievakorganisatie ACP, zou de zorg voor de veiligheid van het personeel moeten worden vertaald in een grotere prioriteit bij de politiekorpsen voor dit soort opleidingen. Behalve de IBT training moet de VAG opleiding daarom standaard deel van de politieopleiding gaan uitmaken. De korpsen moeten kiezen voor kwalitatief goede opleidingen. Dit vergroot de veiligheid van hun personeel.


- - - - - - - - - - -

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Meijer, Beleidsmedewerker communicatie van de Politievakorganisatie ACP. Telefoon 033-4952888 of mobiel: 0654775068

Deel: ' ACP wil betere training politiemensen '
Lees ook