Politiebond ACP


Betere mogelijkheden voor monitoring bepleit

Zedenrechercheurs moeten meer mogelijkheden krijgen

De Politievakorganisatie ACP vind dat de huidige wetgeving een adequate preventie en opsporing van zedendelicten in de weg staat. Politieonderzoeken tonen aan dat daders van zedendelicten zich op een eenvoudige manier kunnen onttrekken aan enige vorm van controle of opsporing. De Privacywetgeving die in het leven is geroepen om een ongebreidelde koppeling van gegevensbestanden te voorkomen, belet echter ook de controle op mensen die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan zeer ernstige misdrijven. Het gaat daarbij misdadigers die bewust een misdrijf plegen en ernstig leed bij hun slachtoffers veroorzaken.

De huidige regelgeving voor opsporingsmethoden maken effectief politiewerk extra moeilijk en soms zelfs onmogelijk daarnaast is het in Nederland dat als en daders zijn straf heeft uitgezeten, er een nieuwe "start" gemaakt kan worden. In de politiepraktijk blijkt echter dat bij zedenmisdrijven de daders zich slecht bevrijden van hun verleden maar juist terugvallen in hun oude gewoonten.

De ACP pleit daarom voor een actueel dader-volgsysteem voor de daders van zedenmisdrijven. In het dader-volgsysteem staan alle bekende en actuele gegevens van zedendelinquenten geregistreerd. Het kan worden bijgehouden door lokale afdelingen van de zedenpolitie. Een regelmatige controle door zedenrechercheurs geeft een grotere preventie voor de samenleving dan wanneer deze afhankelijk is van het zelfgekozen gedrag van een zedendelinquent.

Het dader-volgsysteem geeft zedenrechercheurs een handvat voor een gerichte en effectieve werkwijze in het voorkomen en opsporing van zedenmisdrijven.

Deel: ' ACP Zedenrechercheurs moeten meer mogelijkheden krijgen '
Lees ook