Politiebond ACP


ACP ZEGT VERTROUWEN IN PEPER OP!

De politievakorganisatie ACP is het gedraal en onbetrouwbare gedrag van minister Peper meer dan zat en wenst het vertrek van deze minister.

Door de wijze waarop Peper met de CAO-onderhandelingen is omgegaan en nu zelfs onder het solide akkoord uit wil komen, heeft hij het vertrouwen van de leden van de ACP volledig verloren. Niet enkel als onderhandelaar maar zeker ook als werkgever.

Vooral het feit dat de minister de media en daarmee ook het publiek van halve en onjuiste informatie voorziet, schiet de politiemensen volledig in het verkeerde keelgat. Door deze handelswijze brangt hij ook de politiebonden in discrediet.
Een basis voor verdere samenwerking is hierdoor niet meer aanwezig.

Integer handelen is binnen de politie tot handelsmerk verheven. Dat het nu juist de politie-minister is die niet integer handelt, is onacceptabel. Daarmee heeft hij zich zelf ongeschikt gemaakt voor de post van politie-minister.

De ACP-leden hebben recht op een zelfstandige en betrouwbare minister, die niet een loopjongen is van de minister van financi. Het vertrek van Peper zal het imago van de Nederlandse politie en de motivatie van de politiemensen alleen maar ten goede komen.

Deel: ' ACP zegt vertrouwen in Peper op '
Lees ook