Politiebond ACP


Zero Tolerance voor geweld tegen de politie

Gezamenlijke aanpak moet geweld terugdringen

De politievakorganisatie ACP wil een Zero Tolerance-beleid voor mensen die geweld plegen tegen politiemensen. Steeds vaker worden politiemensen tijdens hun werk geconfronteerd met ernstige vormen van geweld. Regelmatig raken politiemensen daarbij gewond.

Enkele korpsen overwegen momenteel om rechtsbijstand te verlenen aan politiemensen die schade lijden door gewelddadig gedrag van burgers. Dit beleid is het rechtstreeks gevolg van de CAO-afspraken die met de politievakorganisaties zijn gemaakt.

Naast het geven van rechtskundige bijstand, iets dat nu al door de politievakorganisaties gebeurt, wil de ACP dat er ook een Zero Tolerance-beleid wordt geïntroduceerd.
Het Zero Tolerance-beleid moet bestaan uit verschillende onderdelen. Hierbij denkt de ACP aan:

- het afsluiten van convenanten tussen regiokorpsen en justitie over de gevallen waarin en de wijze waarop vervolging van geweldplegers geschiedt;

- consequent "lik op stuk beleid" door justitie;
- invoering pepperspray en het door politiemensen op peil houden van vaardigheden zoals gevaarsbeheersing en geweldstoepassing. Ook het snel invoeren van veiligheidsvesten zou een goede bijdrage kunnen zijn.

De Politievakorganisatie ACP heeft daarom sinds kort een landelijke werkgroep gevaarsbeheersing opgericht, zodat de discussie met de werkgever inhoudelijk kan worden gevoerd.

Deel: ' ACP Zero Tolerance voor geweld tegen de politie '
Lees ook