Gemeente DelftDe acquisitie van internationale bedrijven wordt in de regio op een nieuwe leest geschoeid. Speciaal daarvoor wordt het Westholland Foreign Investment Agency (WFIA) opgericht. Westholland duidt op de samenwerking die de gemeenten Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangaan bij het werven van bedrijven uit het buitenland. Het initiatief wordt verder gesteund door het gewest Haaglanden en de Kamer van Koophandel in Haaglanden en Leiden.

De nieuwe organisatie wordt aangestuurd door een stichting waarin vertegenwoordigers van de initiatiefnemers het bestuur vormen. WFIA zal op basis van een jaarlijks budget van 3,6 miljoen gulden met bijna 10 acquisiteurs 1000 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar proberen te realiseren.

Voor de gemeente Delft zit wethouder Oosten in het bestuur. Delft stelt jaarlijks f 200.000 beschikbaar voor de nieuwe organisatie.

Binnen de financiële steun brengt Delft ook twee initiatieven in: het Israël Office en de internationale acquistie-activiteiten die al vanuit Delft zelf worden georganiseerd. Het Israël Office is vorig jaar opgericht. De organisatie heeft in korte tijd bewezen dat een zorgvuldige en gebiedsgerichte aanpak, ondersteund met de contacten in de jumelage-stad Kfar Sava, kan leiden tot een goede basis voor het werven van bedrijven en het versterken van de economische relaties tussen verschillende landen en regios. Het Israël office blijft gevestigd in Delft, maar zal aangestuurd worden door de nieuwe organisatie WFIA.

Bij de internationale acquisitie wordt vooral uit gegaan van de sterke kanten die de verschillende steden binnen de regio te bieden hebben, zoals de biochemie voor Leiden, het internationale recht in Den Haag en de techniek in Delft.

Deel: ' Acquisitie internationale bedrijven in Delft op nieuwe leest '
Lees ook