KEURINGSDIENST VAN WAREN

KvW: Acrylamide in levensmiddelen bevestigd

Woensdag 3 juli 2002, nummer 77

KEURINGSDIENST VAN WAREN: ACRYLAMIDE IN LEVENSMIDDELEN BEVESTIGD

Dit persbericht gaat uit onder verantwoordelijkheid van de Keuringsdienst van Waren

Onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat een aantal producten, zoals frites en chips, acrylamide kunnen bevatten. De gevonden gehaltes komen overeen met in Zweden, Noorwegen, Duitsland, Zwitserland en in de VS aangetroffen gehaltes. Op basis van dierproeven wordt acrylamide als kankerverwekkend voor de mens beschouwd.

Naar aanleiding van een eerder uitgevoerd Zweeds onderzoek, waarin acrylamide werd aangetoond in gefrituurde, gebakken, gebraden en geroosterde producten, heeft de Keuringsdienst van Waren zo.n 200 daarvoor in aanmerking komende producten onderzocht op de aanwezigheid van acrylamide. Onderzocht zijn: chips, frites, zoutjes, toast, beschuit, crackers, knäckebröd, ontbijtgranen en brood. Met name chips en frites bleken ten opzichte van de andere onderzochte producten een hogere hoeveelheid acrylamide te bevatten.

De WHO (World Health Organization) heeft onlangs geconcludeerd dat breder onderzoek nodig is naar de risico.s voor de mens van acrylamide in levensmiddelen. Nederland sluit zich hier bij aan en zal op verder internationaal onderzoek aandringen. Daarop vooruitlopend heeft de Keuringsdienst van Waren het Nederlandse bedrijfsleven gevraagd uitgebreid onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de vorming van acrylamide bij frituren, bakken en roosteren van levensmiddelenproducten. Het doel hiervan is te komen tot verlaging van de gehaltes acrylamide in levensmiddelenproducten.

De Keuringsdienst van Waren onderstreept de adviezen van de WHO en het Voedingscentrum om gevarieerd te eten. Overmatige en eenzijdige consumptie van frites en chips wordt afgeraden. Daarnaast dienen te hoge temperaturen en lange baktijden te worden vermeden.

De Keuringsdienst van Waren is onderdeel van de onlangs ingestelde Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).


-0-0-0-

Deel: ' Acrylamide in levensmiddelen bevestigd '
Lees ook