Kerken in Aktie

1 april 1999

ACT International breidt hulpprogramma Kosovo uit

Action by Churches Together (ACT International), het internationale kerkelijke samenwerkingsverband voor noodhulp, breidt haar programma voor de opvang van vluchtelingen uit Kosovo uit. De omvang van het programma bedraagt nu 8 miljoen gulden. Kerken in Aktie ondersteunt het hulpprogramma. Tot nu toe is ƒ 200.000,- bijgedragen. Sinds het uitbreken van het conflict in Kosovo, februari 1998, heeft Kerken in Aktie nu in totaal uit eigen middelen ƒ 590.000,- aan hulpverlening besteed.

Aan de humanitaire catastrofe op de Balkan lijkt vooralsnog geen einde te komen. Sterker nog. Alles wijst erop dat de nood de komende dagen nog zal toenemen. Pas wanneer Belgrado buigt voor de eisen van de NAVO, namelijk. het tekenen van het vredesakkoord van Rambouillet, zullen de bombardementen stoppen.

In een week tijd (situatie 30 maart) zijn volgens officiële cijfers naar schatting 100.000 Kosovaren gevlucht: 65.000 naar Albanië, 20.000 naar Montenegro en 9.000 naar Macedonië. Echter lokale bronnen berichten dat de cijfers hoger moeten zijn. 80% van de Kosovaarse bevolking zou hun huis en haard verlaten hebben. Sinds februari 1998 waren er voor de NAVO-bombardementen als 460.000 Kosovaren op de vlucht. De helft daarvan in Kosovo, zo’n 100.000 hadden hun toevlucht in Europese landen gezocht, 30.000 in Montenegro en 18.000 in Albanië. Kosovo telde voor de oorlog 2 miljoen inwoners. Hulpverleners bevestigen dat de vluchtelingen van de afgelopen week grotendeels bestaan uit vrouwen, kinderen en bejaarden. Veel vluchtelingen vertellen dat ze met geweld de grens over gedreven zijn.

Kerken in Aktie ondersteunt in de regio het werk van lokale particuliere organisaties. Deze zijn beter dan wie ook in staat in het vaak onherbergzame gebied kleinschalige hulp te verlenen. De hulpverlening per land ziet er als volgt uit:

Albanië

In de grensplaats Kükes zijn circa 100.000 vluchtelingen Albanië binnengekomen. Dit cijfer zal de komende dagen nog stijgen. De regering en de UNHCR vervoeren vluchtelingen naar andere delen van Albanië. Kerken in Aktie ondersteunt het werk van ACT/DA. Deze lokale kerkelijke organisatie zal zich concentreren op de Centraal-Albanië, waar veel Kosovaarse vluchtelingen naar toe gebracht worden. De huloperatie van ACT/DA wordt versterkt met ervaren hulpverleners van zusterorganisaties van Kerken in Aktie uit Nederland, Denemarken, Noorwegen en Engeland. In een gezamenlijke inspanning onder de paraplu van ACT wordt de volgende concrete hulp aangeboden:
* 3 vliegtuigen met biscuits, tenten, kookgerei, matrassen, dekens, medicijnen voorzieningen worden ingevlogen;
* twee vrachtwagens en vier pick-ups voor transport van noodhulpgoederen en hulpverleners;

Macedonië

De lokale partnerorganisatie van Kerken in Aktie in Macedonië heeft haar structurele hulpprogramma tijdelijk opgeschort en zich volledig gericht op de noodhulp. De regering van Macedonië laat vluchtelingen binnen, maar vreest de massaliteit. Die zou namelijk het precaire etnische balans in Macedonië kunnen verstoren. Vluchtelingen worden zoveel mogelijk ondergebracht op tal van adressen in het land. In Macedonië is een platform van particuliere organisaties opgericht die de hulpverlening coördineren. ACT/MCIC neemt daar intensief aan deel. Een van de acties van het platform is een voorlichtingscampagne op radio, tv en in de geschreven pers om de bevolking van Macedonië te informeren over de Kosovaarse vluchtelingen. Hulpactiviteiten van ACT/MCIC zijn:

* vervoeren van vluchtelingen van grens naar plaatsen in het binnenland waar ze worden opgenomen door Macedonische families. ACT/MCIC lidorganisatie El Hilal is hiermee belast. Deze organisatie heeft ervaring met vluchtelngenhulp omdat zij de afgelopen vij f jaar ook heeft gewerkt voor de vluchtelingen uit Bosnië;

* El Hilal deelt ook voedsel, dekens, lakens en kleding uit aan de vluchtelingen. In drie maanden heeft El Hilal 500 ton voedsel gedistribueerd.

* ACT/MCIC is begonnen met noodhulp aan 20.000 vluchtelingen in 14 opvangcentra: voedsel, water en sanitatie.

Montenegro en Kosovo

Meer dan 65.000 Kosovaarse vluchtelingen zijn van elke hulp afgesneden. Ondanks slecht weer zijn duizenden nieuwe vluchtelingen gearriveerd. Volgens informatie van ACT/IOCC zijn meer dan 45.000 ondergebracht in tijdelijke collectieve huisvesting en bij gastgezinnen. Zij hebben allen behoefte aan extra hulp. ACT/IOCC heeft voedselpakketten in voorraad in opslagplaatsen in Belgrado, Decani, en Podgorica. Deze worden zo spoedig mogelijk, en als de veiligheid het toelaat, aangesproken.

Persoonlijke verhalen

Ismail Amakova verdient een notering in het Guiness Book of Records. Hij biedt onderdak aan maar liefst 56 vluchtelingen uit Kosovo. 46 van hen zijn tussen de negen maanden en 18 jaar oud. De groep vluchtte eind maart voor het geweld van de Servische politie en leger. Een van de vluchtelingen Resad Feratie vertelt dat zijn dorp volledig is verwoest. "Ze kwamen en gooiden ons op straat. Ik vluchttte in de nacht met zestien andere dorpelingen, door de sneeuw, te voet. We zagen politie en militairen, maar zij zagen ons niet. Hajrus Samakova, een andere vluchteling die door Isamil Amakova wordt opgevangen: "De politie nam mijn auto in beslag. Toen ze een controle post tegenkwamen werd de auto onder vuur genomen omdat de militairen dachten dat de auto werd bestuurd door een UCK strijder. De meeste vluchtelingen in huizen Amakova zijn veehoeders. Vee, tractoren en huizen zijn achtergebleven in Kosovo. Ze hopen dat ze terug kunnen. Ooit. Het leven in Macedonië is niet gemakkelijk. Elk gezin heeft een kamer. Er staat een nieuw huis in de steigers. In de tuin is een kraan en een latrine voor 56 mensen. Ismail klaagt niet. "Dankzij ACT/MCIC hebben we een dak boven ons hoofd en in ieder geval genoeg voedsel."

HELP VLUCHTELINGEN KOSOVO! Kerken in Aktie is voor de uitvoering van deze hulp aangewezen op giften van particulieren en kerken. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op giro 456 t.n.v. Kerken in Aktie te Utrecht o.v.v. vluchtelingen Kosovo. Maak hulp mogelijk!

Deel: ' ACT International breidt hulpprogramma Kosovo uit '
Lees ook