Gemeente Eindhoven

Persbericht: 26 februari 2003, no. 33

Actie 'Behoud vakmanschap'

Vanmorgen hebben vertegenwoordigers van landelijke en regionale werkgevers en werknemers in de metaal-elektro en vertegenwoordigers van de regionale overheden zich beraden op de brief van minister De Geus van Sociale Zaken. De grotendeels afwijzende brief gaat over de plannen om via werktijdverkorting (WTV) ruimte te creëren voor bijscholing van werknemers uit de high-tech industrie.

Analyse van de brief leidt tot de conclusie dat enkele argumenten in de brief van de minister op misverstanden moeten zijn gebaseerd en dat over enkele andere elementen, zoals vermeende staatssteun, zeker discussie mogelijk is. De vergadering heeft daarom unaniem besloten onduidelijke gegevens op te helderen, cq met hulp van derden uit te breiden en de discussie met de minister voort te zetten. Het belang van het behoud van vaklieden voor de Nederlandse industrie met name in de metaal-elektro is een doel dat belangrijk genoeg is.

© 2003 Gemeente Eindhoven

Zoekwoorden:

Deel: ' Actie 'Behoud vakmanschap' in Eindhoven '
Lees ook