Gemeente Amsterdam

Actie een schonere Dappermarkt een succes
18 februari 2003 - stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

De schoonmaakactie tegen straatvuil op de Dappermarkt en de zijstraten is een succes. Dit gebied is zichtbaar schoner geworden. Dat wordt door bezoekers, marktkooplieden, winkeliers en bewoners bevestigd. Het project dat eind november 2002 is gestart, bestaat uit het plaatsen van rode afvalbakken en het gebruik van speciale blauwe afvalzakken door marktkooplieden en uit het continu inzetten van nieuwe handveegmachines en twee mensen.

De bezoekers van de Dappermarkt kunnen hun vuilnis kwijt in de rode bakken De kramenzetters legen deze bakken iedere dag. Daarnaast krijgen de marktkooplieden speciale blauwe vuilniszakken waar zij hun eigen losse afval in verzamelen.

Het is voor de bezoekers een kwestie van wennen om hun vuilnis nu op de markt kwijt te kunnen. Ik ken de Dappermarkt al heel mijn leven en nooit hebben er afvalbakken gestaan. Eerst zat er een klein beetje in de bakken maar nu zitten ze al aardig vol, dus de bezoekers maken er gebruik van en waarderen het dus ook, aldus een marktkoopman.

De trottoirs achter de kramen en de zijstraten worden de hele dag schoon gehouden met nieuwe handveegmachines. Om de trottoirs achter de kramen te kunnen vegen, moeten deze worden vrijgehouden van reclameborden. Hierdoor staan er meteen minder obstakels voor voetgangers en andere trottoirgebruikers. Volgens een reinigingsmedewerker zag je het zwerfvuil direct toenemen toen tijdens de vorstperiode de nieuwe machines een paar dagen niet gebruikt konden worden.

De Reiniging kan de markt s avonds nu sneller en beter schoonmaken doordat het vuil beter wordt aangeboden. Een handicap voor de avondreiniging blijft dat buurtbewoners en bezoekers aan de buurt hun auto parkeren op de Dapperstraat waardoor geen optimaal reinigingsreslutaat bereikt kan worden.

Een andere verbetering is dat de Reiniging de ondergrondse containers in de zijstraten van de Dappermarkt nu op zaterdag leegt in plaats van op vrijdag. De bakken lopen nu minder snel over en er wordt minder snel afval naast gezet.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Actie een schonere Dappermarkt Amsterdam een succes '
Lees ook