1 juni: Actie ouderenbonden tegen wachtlijsten in de zorg

Op dinsdag 1 juni 1999 komen de drie ouderenorganisaties ANBO, PCOB en Unie KBO in actie tegen de steeds langer wordende wachtlijsten in de ouderenzorg. Om 12.30 uur gaat de actie in het Perscentrum Nieuwspoort van start met de opening van een speciale Meldlijn Thuiszorg, voor diegenen die geen of onvoldoende thuiszorg ontvangen terwijl zij daarvoor wél een indicatie hebben. De openingshandeling wordt verricht door mevrouw H. van Leeuwen, CDA-lid Eerste Kamer. Het telefonische meldpunt (070 - 392 46 30; 12.30 tot 20.00 uur) bestaat uit vijf rechtstreekse lijnen. Bestuursleden van de drie ouderenbonden zullen ter plekke tot 20.00 uur alle bellers te woord staan.

In dit zelfde Perscentrum biedt de heer Van Amelsvoort namens de gezamenlijke ouderenbonden om 13.00 uur aan de Tweede Kamer een petitie plus voorbeelden van wachtenden aan. De Tweede Kamer mag vervolgens op symbolische wijze de schop ter hand nemen om de wachtlijstenberg af te graven. Een kwartier later zullen een tiental oudere actievoerders, binnen en buiten het Perscentrum Nieuwspoort, op ludieke wijze illustreren dat ze zo langzamerhand wachten tot ze een ons wegen.

Ouderenzorg loopt volkomen vast
De ouderenzorg in Nederland loopt nog steeds vast. Door onvoldoende budget zijn er lange wachtlijsten ontstaan. Zo wachten 23.000 ouderen op ondersteuning van de thuiszorg en nagenoeg 20.000 ouderen op een plaats in het verzorgingshuis. De rij voor het verpleeghuis is inmiddels opgelopen tot ruim 8000 wachtenden. Onder al deze wachtenden bevinden zich talloze acute en schrijnende gevallen, die al maanden lang de zo noodzakelijke zorg moeten ontberen. Een onhoudbare situatie, zo vinden de ouderenbonden. In een petitie aan de Tweede Kamer dringen zij aan op extra budget en een bijpassend noodplan om de wachtlijsten onmiddellijk aan te pakken. Mochten snelle maatregelen uitblijven, dan voorzien de ANBO, PCOB en de Unie KBO dat de hulp voor een groot aantal ouderen te laat komt. Het tij moet daarom nu écht worden gekeerd, want langer wachten is maatschappelijk onaanvaardbaar.

Melding via internet
Naast telefonische meldingen via het speciale telefoonnummer 070 - 392 46 30, is het mogelijk meldingen te doen via internet. Op de website van de ANBO is daarvoor een speciaal meldformulier geplaatst. Voor wie niet in de gelegenheid is op 1 juni te bellen of er die dag niet doorkomt: meldingen zijn nu al mogelijk en kunnen gedaan worden tot 6 juni a.s.

Deel: ' Actie ouderenbonden tegen wachtlijsten in de zorg '
Lees ook