Openbaar Ministerie

Den Haag, 3 juni 2002 Actie Schoolplein: aanpak van pinpasfraude minderjarigen

De unit mensensmokkel (UMS) van het Kernteam Noord en Oost Nederland, heeft na een langdurig en intensief strafrechtelijk onderzoek op 28 mei jl. in Rotterdam acht personen en op 29 mei nog één persoon gearresteerd. Alle verdachten zijn van Chinese origine, acht van hen verbleven illegaal in Nederland. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn bij een criminele organisatie die vanaf 1999 Chinezen vanuit China via Nederland naar Engeland smokkelt.

Deze organisatie wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de smokkel naar Nederland van de 58 Chinezen die op 18 juni 2000 tijdens hun overtocht van Calais naar Dover in een koelcontainer door verstikking om het leven zijn gekomen (Dover-onderzoek). Tot dusverre zijn er geen aanwijzingen dat deze verdachten directe invloed hadden op de wijze waarop het fatale Dover-transport heeft plaatsgevonden.

De UMS heeft na het Dover-onderzoek, dat zich had toegespitst op de verdachten die verantwoordelijk moesten worden gehouden voor onder meer het fatale transport van Nederland naar Engeland, vanaf maart 2001 alles in het werk gesteld om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het smokkelen van groepen Chinezen van China naar Nederland. Uit het Dover-onderzoek was gebleken dat de smokkelroute via Oost Europa liep.
Vanaf het voorjaar van 2002 werd zicht gekregen op de identiteit van een aantal verdachten en voor een deel op hun activiteiten. Het bleek dat met name drie van de verdachten vanuit Rotterdam leiding gaven aan de organisatie. Vanuit Oost-Europa werd met hen contact opgenomen om te melden dat er weer een aantal personen gereed stond om af te reizen naar Rotterdam.
De thans aangehouden verdachten zorgden vermoedelijk voor de opvang in een safe house in Rotterdam en, nadat vanuit onder meer China werd gemeld dat de financiën geregeld waren, zorgden zij voor het doorsmokkelen van de mensen via België naar Engeland. De reis naar België en vervolgens naar Engeland werd vermoedelijk per trein en vrachtauto georganiseerd.

In begin mei 2002 werd door de UMS via het Openbaar Ministerie in Rotterdam de aanwezigheid van 52 illegale chinezen in een safe house in Rotterdam aan de Vreemdelingenpolitie doorgegeven. Zij verbleven daar in afwachting van doorsmokkel naar Engeland.

Naast de aanhoudingen op 28 mei werd op 11 plaatsen in Rotterdam huiszoeking verricht. Naast de inbeslagneming van 6 vuurwapens, 60.000 Euro en een aantal juwelen, werden er 25 illegale Chinezen aangetroffen.

Van de negen verdachten is er een overgedragen aan de vreemdelingenpolitie, acht zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris; de Rotterdamse rechtbank zal op 7 juni a.s. beslissen over de verlenging van hun voorlopige hechtenis.
Naar verwachting zal de definitieve behandeling ter terechtzitting niet voor oktober 2002 kunnen plaatsvinden.

Deel: ' Actie Schoolplein, aanpak van pinpasfraude minderjarigen '
Lees ook