Openbaar Ministerie

Den Haag, 28 mei 2002 Actie Schoolplein: aanpak van pinpasfraude minderjarigen

De regiokorpsen van de Nederlandse politie gaan de komende twee weken ongeveer tweehonderd minderjarige verdachten van "pinpasfraude" aanhouden of ontbieden voor een gesprek op het politiebureau. De namen van deze jongeren zijn voortgekomen uit de actie Schoolplein, een project van het Landelijk Bureau Fraude van het KLPD, de interregionale fraudeteams, de regiokorpsen en het Openbaar Ministerie.

"Schoolplein" richt zich op jongeren die worden geronseld om hun rekening en pinpas uit te lenen voor een bedrag dat varieert van 250 tot 500 euro. De rekening wordt vervolgens gebruikt voor zogenaamde OLO-fraude, fraude met overschrijvingskaarten van banken. Op gestolen overschrijvingskaarten wordt het ingevulde bedrag veranderd en het rekeningnummer van de begunstigde. Dit wordt dan het rekeningnummer van de geronselde jongere, die daarmee de rol van katvanger vervult. De banken zijn het slachtoffer van deze fraudevorm.

Belangrijkste doel van de actie Schoolplein is preventie. Het in korte tijd aanpakken van een grote groep jongeren, zou ertoe moeten leiden dat anderen de verleiding van de ronselaars weerstaan. Het meewerken aan deze vorm van fraude kan grote effecten teweegbrengen. Als de jongere gepakt en in een later stadium veroordeeld wordt, heeft hij een strafblad. Daarnaast is zijn naam opgenomen in het banksysteem waardoor het lange tijd moeilijk of onmogelijk is een rekening te openen, een lening of hypotheek af te sluiten of een creditcard te krijgen. Verder zal de benadeelde bank de schade vorderen bij de jongere; waarbij het veelal gaat om bedragen die in de duizenden guldens lopen. Tenslotte belanden jongeren door medewerking aan deze fraudevorm in een crimineel circuit waarbij ze kunnen worden geconfronteerd met geweld en bedreiging.
De actie Schoolplein gaat gepaard met voorlichting aan scholen en jongeren in de vorm van posters en flyers.

Een tweede belangrijke doelstelling van de actie Schoolplein is het in kaart brengen van het criminele netwerk achter de katvangers. De organisatie kent een piramideachtige structuur, die in de toplagen wordt aangestuurd door een vermoedelijk Nigeriaans netwerk.

De actie Schoolplein komt voort uit een project in de politieregio Amsterdam-Amstelland. Tijdens die actie zijn ongeveer honderd jongeren aangehouden op verdenking van deze fraudevorm. Naar aanleiding van deze actie is door het Landelijk Bureau Fraude een landelijke aanpak geïnitieerd. Uit een inventarisatie bleek dat het totaal aantal fraudes met overschrijvingsformulieren de laatste vijf jaar sterk is toegenomen en dat de rol van de katvanger in toenemende mate door jongeren wordt vervuld.

Deel: ' Actie Schoolplein, aanpak van pinpasfraude minderjarigen '
Lees ook