Gemeente Dordrecht


---

Actie schoonmaken groene minicontainers geslaagd

Vincent Brinkhof
In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft Netwerk alle groene minicontainers deze zomer drie keer schoongemaakt. Die actie heeft geleid tot meer aanbod van containers en tot meer GFT-afval (groen, fruit en tuinafval). Dat was ook de bedoeling en de gemeente gaat er dan ook in 2003 mee door.

In 2001 besloot de gemeente om bij wijze van proef twee jaar lang de (ongeveer 30.000) groene minicontainers tijdens de zomerperiode te reinigen. In die periode geven de bakken de meeste stankoverlast. Met de schoonmaakbeurten hoopt de gemeente de service zover te verhogen dat de mensen meer gebruik gaan maken van de groene bak en dat er meer GFT gescheiden wordt ingezameld. De gemeentelijke doelstelling is om 5% meer GFT in te zamelen in 2003.

In de periode juni tot en met september 2002 zijn ten opzichte van 2001 8% meer groene bakken aangeboden en is 6% meer GFT ingezameld. Vooral de eerste reinigingsbeurt was een succes. Waarschijnlijk omdat alle gebruikers van een minicontainer één week vooraf waren gewaarschuwd, werden maar liefst 25% meer groene bakken dan normaal aangeboden!

De gemeente gaat daarom in 2003 door met de reiniging en zet in op nog een aantal verbeteringen. Het is de bedoeling de groene bakken dit jaar vier keer te reinigen in de periode maart tot en met oktober. Verder wordt geprobeerd elke reiniging één week van tevoren aan te kondigen via een kaartje aan de grijze container. Tot slot probeert Netwerk eigen personeel in te zetten voor de reiniging. Die mensen kennen de inzamelroutes en dat moet voorkomen dat er straten worden overgeslagen. Het afgelopen jaar is dat een enkele keer gebeurd.

De kosten voor de containerreiniging in 2003 bedragen ongeveer EUR 100.000. Dat geld is gereserveerd in het Programma Afvalbeleid 2002/2003. Het rijk ondersteunt de actie met een bedrag van EUR 38.000. Eind dit jaar wordt de proef geëvalueerd en wordt een voorstel voor vervolg gedaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Actie schoonmaken groene minicontainers Dordrecht geslaagd '
Lees ook