Persbericht, Amsterdam 11 juni 1999

Actie tegen operatie zoeklicht

Op vrijdag 11 juni 1999 voert het Autonoom Centrum actie tegen het project Zoeklicht in het stadsdeel Oud-West. De gehele dag worden teams van het project hinderlijk gevolgd. Ze vertrekken van het kantoor van Sociaal Beheer in de Borgerstraat 118. Tevens wordt er een website geopend over het project met een dagboek waarin de verrichtingen dag na dag beschreven staan, klachten, artikelen over Zoeklicht, adressen van betrokken instellingen en foto's en informatie van de controleurs (https://www.xs4all.nl/~ac).

Sinds maandag 7 juni 1999 spookt Zoeklicht rond in de Cremerbuurt en het WG terrein in het stadsdeel Oud-West. Tot en met 25 juni 1999 bezoeken controleurs van de Stedelijke Woningdienst, Woningbouwverenigingen, Sociale Dienst, bevolkingsregister en het stadsdeel Oud-West onaangekondigd diverse adressen. Bij Zoeklicht gaat het de betrokken instanties om onrechtmatige bewoning, uitkeringsfraude, ten onrechte verstrekte huursubsidie en dergelijke. Het project Zoeklicht vindt al sinds 1996 in Amsterdam plaats. Eerst als experiment, maar gaandeweg lijkt het een steeds permanent karakter te krijgen. In de buurten van Amsterdam waar Zoeklicht heeft plaatsgevonden is er veel kritiek zo ook in Oud-West.
De afgelopen dagen heeft het Autonoom Centrum een waarschuwingsbrief met bijbehorende deursticker tegen Zoeklicht in de buurt verspreid om mensen attent te maken op de komst van de controleurs.

Bij Zoeklicht worden er bestanden gekoppeld van diverse organisaties. De onregelmatigheden die tot op dit moment zijn geconstateerd zijn niet echt spectaculair te noemen. Enkele gevallen van kleine uitkeringsfraude en onderhuur (ongeveer 50 gevallen van de ongeveer 4.000 à 5.000 gecontroleerde adressen) zijn aan het licht gekomen. De sociale dienst heeft in 1998 zelf aangegeven dat voor het opsporen van die fraude zij ook haar eigen bestanden kan raadplegen. In 1998 werd bij iets meer dan 1% van de 8.000 gecontroleerde adressen een onregelmatigheid gevonden. Daartoe werden 51 huishoudens uit hun huis gezet, zagen 25 bewoners hun onderhuur gelegaliseerd worden en werden 18 uitkeringen stop gezet. Als je al iets tegen onrechtmatige bewoning zou willen doen is het de vraag of met Zoeklicht het doel de middelen heiligt. Een van de oorzaken van onderhuur is de schaarste op de goedkope huurwoningenmarkt en met Zoeklicht wordt geen enkele woning gebouwd. Tevens criminaliseert Zoeklicht mensen die toch al in een benarde positie verkeren en moet de vraag gesteld worden of de overheid niet een zekere mate van onregelmatigheid voor lief dient te nemen. In ieder geval worden de huisjesmelkers niet aangepakt en creëert Zoeklicht alleen maar angst en achterdocht in de buurt.
En welke bestanden worden nog meer in het project Zoeklicht opgenomen? De bestanden van parkeerbeheer, het Gemeentelijk Energie Bedrijf en anderen? De privacy van de burger wordt meer en meer ondergeschikt gesteld aan de toenemende controle staat.

Autonoom Centrum
telefoon 6126172
tijdens de actie 06-53732959

Deel: ' Actie tegen operatie zoeklicht stadsdeel Oud-West A'dam '
Lees ook