CDA

Verhagen: achter actie tegen Taliban en Osama Bin Laden

De Amerikaans - Britse actie tegen Afghanistan en Osama Bin Laden is noodzakelijk en adequaat, aldus CDA Tweede-Kamerlid Verhagen. "Terecht staat Nederland vierkant achter de operatie. Na de afschuwelijke aanval op Washington en New York, waarbij 5 à 6 duizend onschuldige mensen gedood werden, hebben wij als NAVO-bondgenoot gesteld dit als een aanval op ons allen te beschouwen. De aanval op de Verenigde Staten is ook door de CDA fractie gezien als een aanval op onze waarden en normen".

"De militaire actie tegen Afghanistan en het Bin laden - netwerk is noodzakelijk, omdat het Taliban-regime weigerachtig bleef Bin Laden uit te leveren en over te gaan tot ontmanteling van de trainingskampen van terroristen", zo stelt Maxime Verhagen. "Tot op het laatste moment is onder andere via Pakistaanse diplomatieke initiatieven geprobeerd het Taliban-regime zover te krijgen dat zij Bin Laden zouden uitleveren. Toen zondagochtend bleek dat ze hier niet toe bereid waren, waren de militaire acties onvermijdelijk". Het is volgens Verhagen een adequate reactie omdat de aanvallen van de Amerikanen en Britten duidelijk gericht zijn op militaire doelen, zoals luchtafweer en op de vernietiging van de trainingskampen van de terroristen.

Het CDA onderstreept daarnaast het belang van de parallel lopende humanitaire actie. "Het is belangrijk dat president Bush tegelijkertijd met de militaire actie begonnen is voedsel en medicijnen te verstrekken aan de noodlijdende Afghaanse bevolking, niet alleen omdat er anders een humanitaire tragedie dreigt, maar ook om te onderstrepen dat er geen sprake is van een strijd tegen de Afghaanse bevolking. Willen we de strijd tegen het terrorisme kunnen winnen dan is een doelgerichte actie zoals die nu plaats vindt noodzakelijk. Militair via de aanvallen op de militaire doelen in Afghanistan, politiek via de brede coalitie van meer dan veertig landen, financieel via het bevriezen van financiële middelen van terroristische netwerken en humanitair via hulp aan de vluchtelingen en de Afghaanse bevolking".

Verhagen waardeert het dat premier Kok meteen zondagavond via een televisieoptreden heeft duidelijk gemaakt dat Nederland de strijd van de Verenigde Staten tegen het terrorisme steunt. Ook heeft hij waardering voor de wijze waarop premier Kok heeft benadrukt dat het niet gaat om een aanval tegen de Islam, maar om een aanval tegen het terrorisme. "Juist in een tijd als deze is het belangrijk dat de verhoudingen - ook in Nederland - met de moslims niet escaleren".

Deel: ' Actie tegen Taliban en Osama Bin Laden noodzakelijk '
Lees ook