Actie 'Koppensnellen', tot nog toe succesvol verlopen!

Het Team Handhaving is, in samenwerking met de gemeentelijke afdeling Reiniging, begonnen aan de actie 'Koppensnellen'. Deze actie is gericht op het voorkomen van zwerfvuil in de wijken, een van de grootste irritaties van bewoners, want het geeft de wijk een verwaarloosde aanblik.

Een groot deel van dit zwerfvuil wordt veroorzaakt door het onjuist aanbieden van afval tijdens de inzameldagen. Medewerkers van het Team Handhaving hebben geconstateerd dat er veelvuldig afval naast en op de minicontainers wordt aangeboden, en dat de minicontainers heel vaak niet goed gesloten zijn. Dit is niet alleen verboden in de Afvalstoffenverordening, het is ook de grote veroorzaker van het zwerfvuil.

'Koppensnellen'
Tijdens de actie worden de minicontainers aan een nauwgezet onderzoek onderworpen, minicontainers waarvan het deksel niet goed gesloten is worden ontdaan van het teveel aan zakken tot het deksel weer goed gesloten kan worden, ook worden zakken die naast de minicontainer staan meegenomen en onderzocht.
Bewoners die hun afval niet op de hiervoor gestelde wijze aanbieden krijgen een waarschuwingskaart, waarop duidelijk is omschreven wat er fout is, en dat de bewoner zich schuldig maakt aan een overtreding van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Zoetermeer. Deze gezamenlijke actie zal in alle Zoetermeerse wijken gevoerd worden.

Eerste resultaten
In week 9 hebben de inspecteurs tijdens de actie in Rokkeveen Oost, 2700 kilo aan onjuist aangeboden afval onderzocht en geconstateerd dat er heel veel papier, glas en textiel via de minicontainers wordt aangeboden.
Door glas, papier en textiel in de minicontainer aan te bieden ontstaat er ruimte gebrek voor het rest afval, waardoor het deksel niet meer sluit of er zakken op straat gezet worden.
Containers
Glas, papier, maar ook textiel (kleding) kunnen aangeboden worden bij de 'Milieu eilandjes', of in de daarvoor bestemde bakken die in ieder winkelcentrum zijn geplaatst.
Op deze manier kunt u de beschikbare ruimte van uw minicontainer beter benutten, terwijl er tijdens de afvalinzameling geen afval meer op straat terecht komt, zodat er minder zwerfvuil ontstaat dat uw woonomgeving ontsiert en afbreuk doet aan uw woonplezier.
Informatie
Als de burger het afval verkeerd heeft aangeboden, wordt hij daarover geïnformeerd. Gelukkig zijn er veel bewoners die hierop positief reageren. Een enkeling heeft een negatieve reactie waarbij men snel de buren de schuld geeft van de zakken. De actie is zo succesvol dat in meer wijken de komende tijd zal worden gepatrouilleerd.
Mocht u vragen hebben omtrent deze actie, dan kunt u contact opnemen met de inspecteurs Milieu van het Team Handhaving, dagelijks van 09.15 tot 10.00 uur, telefoon (079) 346 9011.Gemeente Zoetermeer © March 2000

Last update: 10 March 2000 (16:31)

Deel: ' Actie tegen zwerfvuil in Zoetermeer tot nog toe succesvol '
Lees ook