persbericht
MINISTER APOTHEKER ONGEVOELIG VOOR NERTSENLEED!

Reactie Apotheker plaatst actie Bont voor Dieren in ander daglicht

Bont voor Dieren is zwaar teleurgesteld over de reactie van minister Apotheker op de evaluatie van het plan van aanpak nertsenhouderij. In een brief aan de Tweede Kamer stelt de minister dat het fokken van nertsen door mag blijven gaan. Hoe kan een ‘diervriendelijke’ minister het doden van dieren voor hun pels rechtvaardigen?

Bont voor Dieren vindt deze reactie onacceptabel. De bontfokkerij is een extreme vorm van bio-industrie voor een volstrekt overbodig product waar in Nederland geen enkel maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Bovendien is dit besluit in strijd met het ‘nee-tenzij’ uitgangspunt van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Dit brengt de actie van Bont voor Dieren op dinsdag 16 februari in een ander daglicht. Bij het overhandigen van de 60.000 handtekeningen voor een nertsenfokverbod vraagt Bont voor Dieren de minister zijn standpunt te wijzigen.

Op initiatief van de bontindustrie is in 1996 een plan van aanpak geschreven. Hierin werden voorstellen gedaan die het welzijn van nertsen zouden verbeteren. Volgens Bont voor Dieren en een groot aantal deskundigen deugt dit plan niet. Het verbetert het welzijn van de nertsenhouder zelf in plaats van dat van de nerts. Het plan is inmiddels geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie adviseert minister Apotheker nu in een brief aan de vaste kamercommissie voor Landbouw de nertsenhouderij te continueren.

Nederland is de op één na grootste nertsenfokker in de wereld. Elk jaar worden hier 2,5 miljoen nertsen gefokt. De welzijnsproblemen van nertsen in de bio-industrie zijn en blijven groot. Nertsen zijn wilde dieren die in krappe draadgazen kooitjes op fokkerijen letterlijk gek worden van stress en verveling. De dieren vertonen vaak stereotiep, abnormaal gedrag. Het komt zelfs voor dat zij zichzelf of elkaar verminken. In mei worden de jongen geboren en na zeven maanden, als de vacht op z’n mooist is, worden de dieren vergast en gevild. En dat voor een overbodig en nutteloos product als bont waar zoveel alternatieven voor zijn.

Bont voor Dieren begrijpt niet hoe minister Apotheker het doden van dieren voor bont kan rechtvaardigen. Volgens de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren mogen dieren niet gehouden worden tenzij er een zwaarwegend doel mee is gediend en er geen bruikbare alternatieven voor zijn (het ‘nee-tenzij’ principe). Bont dient geen enkel redelijk doel en kost veel dierenleed. Duidelijker kan het niet. Waarom dringt dat toch niet door tot een minister die verantwoordelijk is voor dierenwelzijnszaken? Bont voor Dieren wil tijdens de actie op dinsdag 16 februari hierop een duidelijk antwoord van minister Apotheker.

De actie vindt plaats op dinsdag 16 februari om 13.30 op de binnenplaats van het ministerie van Landbouw aan de Bezuidenhoutse weg 73 in Den Haag.

Amsterdam, 15 februari 1999

Meer informatie: www.bontvoordieren.nl drs. Maaike Wermer tel: 020-676 66 00 Campagne-coördinator tel: 06-516 474 61/privé 010-272 3974

Deel: ' Actie teleurgestelde 'Bont voor Dieren' tegen Apotheker '
Lees ook