Actie Toverbal bij CDA-congres


'CDA mag niet van kleur verschieten'

CDA-CONGRES, 20100928 -- Verontrusteburgers2010 is een groep mensen die bezorgd is over het klimaat van onverdraagzaamheid dat de laatste jaren in Nederland ontstaan is.

De totstandkoming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV zal deze onverdraagzaamheid alleen maar doen toenemen. Immers de PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking en maakt deze verantwoordelijk voor veel problemen van onze samenleving en daarmee tot zondebok.

Verder tornt de PVV in haar politieke uitingen en verkiezingsprogramma aan een aantal van onze grondrechten. De PVV bedreigt niet alleen de vrijheden van moslims en migranten maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en zo de vrijheid van ons allen!

Wie de PVV nu politieke macht geeft is daar medeverantwoordelijk voor.

De uitslag van de stemming bij het komende CDA-congres zal beslissend zijn voor het al dan niet tot stand komen van een kabinet met gedoogsteun van de PVV.

Daarom organiseert Verontrusteburgers2010 op de dag van het CDA-congres een actie bij de ingang van het gebouw waar het congres plaatsvindt.

De congresgangers krijgen bij het naar binnen gaan een veelkleurig presentje. Met deze Actie Toverbal:
- willen we bereiken dat het CDA niet van kleur verschiet maar bij haar eigen principes blijft;
- maken we zichtbaar dat voor ons juist alle kleuren en smaken samen een geheel maken.

Verontruste Burgers 2010


Deel: ' Actie Toverbal bij CDA-congres '


Lees ook