Verbond van verzekeraars

Actie van ABP in strijd met de Wet Bpf 2000

In de dagbladen is vorige week massaal het bericht opgepikt dat verzekeraars de actie van ABP Verzekeringen laken. De aanleiding daartoe is een brief geweest die het Verbond echter al een maand eerder naar de Pensioen- & Verzekeringskamer heeft gestuurd. Doel van het Verbond was de mailingactie van ABP Verzekeringen waarin werd gevraagd om een machtiging van de deelnemers aan de collectieve pensioenregeling van het pensioenfonds ABP, onder de aandacht van de PVK te brengen.

Het Verbond is van mening dat de actie van ABP Verzekeringen in strijd is met zowel de letter als de geest van de Wet Bpf 2000. In de brief vraagt het Verbond de PVK dan ook of deze die mening deelt en bovendien verzoekt het Verbond om een uitspraak in deze kwestie. Inmiddels heeft de PVK op 30 augustus geantwoord dat een zorgvuldige afweging van argumenten en visies enige tijd zal vergen.

Gegevensuitwisseling verboden
De mailingactie van ABP Verzekeringen komt er kort samengevat op neer dat de deelnemers in de collectieve pensioenregeling die een aanvullende verzekering hebben gesloten, wordt gevraagd een permanente machtiging te verlenen aan ABP Verzekeringen. Met die machtiging kan het pensioenfonds ABP voortdurend gegevens verstrekken aan ABP Verzekeringen. Het gaat onder meer om gegevens als naam en adres, het opgebouwde pensioen, de burgerlijke staat en de gezinssamenstelling van verzekerden. De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, die in 2000 is vastgesteld, verbiedt echter gegevensuitwisseling tussen een pensioenfonds en een verzekeringsdochter. Het Verbond is daarom van mening dat deze actie in strijd is met de bepalingen in de Wet Bpf 2000. Overigens hebben naast het Verbond ook enkele individuele verzekeraars een klacht ingediend bij de PVK.

Bondig, september 2001

Ga een pagina terug

Deel: ' Actie van ABP in strijd met de Wet Bpf 2000 '
Lees ook