Ingezonden persbericht


Gezamenlijk persbericht van
Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie

Actie voor gezondere teelt van fritesaardappels
Milieudefensie en Natuur en Milieu: Gif-pieper? Liever patat zonder! Den Haag, 9 oktober 2001

Actievoerders van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu hebben vanmiddag 'bespoten' patat uitgedeeld aan de deelnemers van een bijeenkomst over de milieuprestaties van de aardappelverwerkende industrie in Den Haag. Voordat de patat werd aangeboden, werd deze met bewerkt met een'gifspuit'. Hiermee maakten de milieuorganisaties duidelijk dat bij de teelt van fritesaardappels nog steeds zeer grote hoeveelheden gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Onder het motto 'Gif-pieper? Liever patat zonder!' vragen de milieuorganisaties de sector om de aankoop van vatbare gif-piepers als Bintje en Russet Burbank te stoppen, over te schakelen op aardappelrassen met een goede weerstand tegen ziektes, en alleen aardappels te kopen van boeren die er goede teeltpraktijken op nahouden. De teelt van biologische aardappelen voldoet in elk geval aan deze eisen.

De aardappelteelt is verantwoordelijk voor ca. twintig procent (1,2 miljoen kilo/jaar) van het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen. Driekwart bestaat uit schimmelbestrijdingsmiddelen die vooral worden gebruikt tegen phytophtora, dè gevreesde aardappelziekte. Hoewel er al jaren wordt gepraat over preventie door resistente aardappelrassen en teeltmaatregelen, is de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen in de praktijk niet afgenomen en waarschijnlijk zelfs toegenomen. Die afhankelijkheid wordt veroorzaakt door een jarenlange keuze voor aardappelrassen die uiterst gevoelig zijn voor phytophtora, zoals Bintje en Russet Burbank, door monocultures en te krappe teeltwisseling, en door slordig ondernemerschap (besmette afvalhopen niet afdekken).

De milieuorganisaties vinden dat het roer om moet. Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie kregen de supermarkten zover dat zij Bintjes als verse consumptieaardappel hebben afgezworen. Met de fritesindustrie loopt het gesprek een stuk moeizamer. Er zijn remmers op de trein. Velen blijven Bintje een fantastische aardappel vinden. Het wordt hoog tijd dat de gehele aardappelverwerkende industrie daadwerkelijk gaat omschakelen naar een gezondere teelt. Daarbij behoren minder vatbare aardappelrassen, waarvan de milieuorganisaties een voorkeurslijst hebben opgesteld, en uiteraard biologisch geteelde aardappelen. Verder moet in de teeltpraktijk veel gebeuren om de kansen voor de schimmel zo klein mogelijk te houden: een gezonde bodem (geen grondontsmetting), zuinige bemesting, een grotere plantafstand en een ruimere teeltwisseling.

Deel: ' Actie voor gezondere teelt van fritesaardappels '
Lees ook