Zonnebloem

In Mei weer ´Actie Zonnebloemvakanties´

In de overvolle jubileumagenda van De Zonnebloem is de maand mei vrijgehouden voor de jaarlijkse ´Actie Zonnebloemvakanties´. Het Nederlandse publiek wordt via deze actie opgeroepen een deel van het vakantiegeld te geven om de aangepaste Zonnebloemvakanties voor zieken en gehandicapten mogelijk te maken. Door de noodzakelijke aanpassingen en extra voorzieningen zijn deze vakanties duurder dan ´gewone´ vakanties. En dat, terwijl veel zieken en gehandicapten van een bescheiden uitkering rond moeten zien te komen.

Met de opbrengst van de ´Actie Zonnebloemvakanties´ is De Zonnebloem in staat een groot deel van de kosten voor eigen rekening te nemen, zodat de vakanties voor zieke en gehandicapte deelnemers betaalbaar zijn.

Via een publiciteitscampagne op tv, radio en in de kranten, waarvan het zwaartepunt in de week van 23 t/m 29 mei ligt, gaat De Zonnebloem de ´Actie Zonnebloemvakanties´ promoten.

Natuurlijk kunt u uw eventuele gift overmaken op giro 145 ten name van ´Actie Zonnebloemvakanties´, Zonnebloem Breda,

Zoekwoorden:

Deel: ' Actie Zonnebloemvakanties '
Lees ook