Gemeente Hoogeveen21 september 1999

Zuiver scheiden slaat aan

De actie 'Zuiver scheiden: goed voor milieu & portemonne' in de gemeente Hoogeveen verloopt succesvol. De Restgoedwagen heeft inmiddels onder andere 1.000 kilo aan klein huisraad ingezameld. Momenteel bieden de inwoners meer en zuiverder GFT-afval aan dan in de aanloopperiode naar de actie. Begin volgende maand zijn de exacte cijfers van september bekend. Ook is al duidelijk dat de gele-kaartenactie effect heeft.

De Restgoedwagen zamelt vijf afvalstromen in. Blik/metaal kent ongeveer dezelfde weekcijfers als bij de Dubbel-10: ca. 1500 kilo. Textiel idem dito: ca. 500 kilo. Aan papier haalt de De Restgoedwagen momenteel ongeveer 50 procent meer binnen dan normaal: ca. 3000 kilo per week. Het Goed denkt dat deze toename tijdelijk is en verband houdt met het ontbreken van inzamelingen via scholen en verenigingen in de afgelopen zomermaanden. Van drankenkartons zijn nog geen cijfers beschikbaar. Klein huisraad is een nieuwe afvalsoort in vergelijking met de Dubbel-10. Hiervan heeft de Restgoedwagen dus 1.000 kilo al ingezameld.

Het Goed verwacht dat het aanbieden aan de Restgoedwagen nog een hogere vlucht gaat nemen als de Hoogeveners meer vertrouwd raken met de wagen en het gemak ervan. De inwoners zijn niet langer gebonden aan de speciale doorzichtige plastic zak, maar kunnen het afval nu gebundeld, in dozen of in een plastic zak naar keuze aan de weg zetten.

Gele kaarten

In de eerste twee weken van de actie (vanaf 6 september jl.) heeft de gemeentelijke reiniging 473 gele kaarten uitgedeeld in Zuid, Wolfsbos, Krakeel en Hollandscheveld. Het aantal mensen dat hier voor de tweede keer in overtreding ging, lag aanzienlijk lager. Slechts 22 adressen kregen van de milieupolitie een waarschuwingsbrief in de bus, dat is nog geen vijf procent van het aantal gele kaarten. Het is tot op heden nog niet nodig geweest een proces-verbaal op te maken.

De meest voorkomende overtreding is het gooien van restafval (met name een zakje of iets anders van plastic) bij het GFT-afval. Verder ontbreekt er bij een aantal adressen het tussenschot in de duobak.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Actie zuiver scheiden Hoogeveen slaat aan '
Lees ook