ACTIEBULLETIN ONDERWIJS-CAO NR.6

Dit actiebulletin bevat actuele informatie voor kaderleden en schoolcontactpersonen van de Onderwijsbonden CNV, de Onderwijsbonden CMHF en Ambtenarencentrum (AVS). Redactie:
Kees van Kortenhof (mediavoorlichting) (079) 320 20 40 / 06 532 047 36
Teus van Grootveld (promotie) (079) 320 20 84.

ESTAFETTESTAKINGEN GAAN DOOR!

De onderhandelaars van de samenwerkende onderwijsbonden vinden het nieuwe bod van minister Hermans niet substantieel beter dan het oude. Gemiddeld per maand zou het contractloon in 1999 op grond van dit bod 1,4% vooruit gaan, een verbetering van het eerste bod met 0,34%. Deze verbetering wordt echter gedeeltelijk betaald doordat de minister de eerder geboden eindejaarsuitkering van 0,2% laat vervallen. Hierdoor blijft er per saldo een verbetering van het eerste bod met 0,14% in 1999 over. Dit bod komt in de verste verte niet in de richting van de 3,5% die de bonden gemiddeld per maand vragen voor 1999 plus een eindejaarsuitkering van 0,5%. De voorstellen over verkorting van de salarislijnen (waardoor de salarismaxima eerder bereikt worden) en een studie naar de werkdruk zijn weliswaar interessant, maar maken niet het totale pakket bespreekbaar.
Ook missen de onderwijsbonden in de voorstellen maatregelen voor het onderwijsondersteunend personeel; onder andere de gevraagde vloer in de loonsverhoging. Op grond hiervan is op 12 januari door de betrokken onderwijsbonden AOb, AbvaKabo/FNV, Onderwijsbonden CNV, CMHF en AC/AVS besloten de stakingen van 18 - 22 januari door te zetten. Alle onderwijsbonden hebben besloten het igo-overleg in de regio waar wordt gestaakt, af te gelasten. Ook landelijk vindt geen overleg plaats tussen de leiding van de onderwijsbonden en het ministerie.

materiaal
Bij dit actiebulletin treft u al materiaal aan. Twee affiches; één affiche waarop elke collega zich kan presenteren als staker en één affiche waarop nog eens het eisenpakket van de bonden kort staat vermeld. Ook zijn er een paar promotiefolders van de Onderwijsbonden CNV bijgevoegd; stakingen zijn immers een uitgelezen kans om leden te winnen.
Bij de Onderwijsbonden CNV (079) 320 21 54 kunt u ook nog extra buttons en posters bestellen die ook al in december werden gebruikt.
Voorbeeldbrieven voor ouders (ook in het Turks en Marokkaans) zijn bij de actiecentra aanwezig en kunnen op uw verzoek worden gefaxt.

registreren
In de stakingsoproep (die elk lid van de bond persoonlijk heeft ontvangen) is al vermeld waar stakers zich in deze week kunnen registreren; ook de plaatsen waar manifestaties plaatsvinden staan daarin vermeld. Enkele gegevens verdienen aanvulling of correctie: in de Brabanthal in Den Bosch vindt in tegenstelling tot eerdere berichten geen registratie plaats. Stakers moeten zich registreren bij een van de bekende registratieplaatsen. (zie oproep) Wilt u bij registratie in elk geval uw lidmaatschapskaart/nummer doorgeven en het schoolbrin-nummer? Dat vergemakkelijkt de verwerking van de gegevens.
In de oproep staan ook gegevens over vergoeding van reiskosten; voor het openbaar vervoer geldt dat reiskosten tweede klas worden vergoed.

bijeenkomsten
In het noorden van het land worden twee grote manifestaties - zowel in Eelde als in Leeuwarden - gehouden.
Tijdens de bijeenkomsten in de Brabanthallen (18 januari) en in Leeuwarden (19 januari) wordt het woord gevoerd door de nieuwe voorzitter van het CNV, Doekle Terpstra.
Maandagavond 18 januari wordt in de Hogeschool Iselinge (Bachlaan 11, Doetinchem) een informatiebijeenkomst belegd door de Onderwijsbonden CNV, AbvaKabo en de AOb voor alle scholen in Gelderland. Daar is het laatste nieuws over de acties te horen zowel inhoudelijk als organisatorisch. Nadere informatie: (0315) 24 13 34 of (315) 24 32 54. Bij het actiecentrum in Deventer is informatie beschikbaar over vertrektijden van bussen en treinen voor het vervoer naar de centrale manifestatie in Zutphen.

Verder is van belang:

* dat u bij de diverse actiecentra terecht kunt voor vragen over de stakingen en de gevolgen ervan.
Wat de eisen van de onderwijsbonden betreft wijzen wij u op het eisenpakket dat werd gepubliceerd in Schooljournaal nr.33, 31 oktober 1998 (pag.4) en ook opgenomen in Actiebulletin 2 .
* dat werknemers de plicht hebben de directie op de hoogte stellen van deelname aan de staking;

* iedere Nederlander heeft stakingsrecht. Iemand die geen lid van de bond is kan dus deelnemen maar de consequenties zijn voor eigen rekening. Ook bij repercussies dient men dan zelf voor juridische bijstand te zorgen;
op de registratieplaatsen kunnen niet-leden zich altijd melden als lid van de Onderwijsbonden CNV; doen zich dan dergelijke complicaties voor dan is er ook steun vanuit de bond voor deze nieuwe leden;

* het gaat om een héle stakingsdag en er is dus sprake van een stakingsuitkering wanneer het salaris wordt ingehouden (zie stakingsoproep);

* de stakingsdeelname is een individuele keuze. Bestuur of directie kunnen deelname dus niet verbieden. Ook kan er geen sprake zijn van een meerderheidsbesluit van het team waar degene die wel wenst te staken zich aan moet onderwerpen;

* opvang van leerlingen is een verantwoordelijkheid van de besturen. Daarom moeten stakers zich ook tijdig melden bij de directie;
* omstandigheden, bijvoorbeeld een tijdelijke aanstelling, kunnen noodzaken af te zien van deelname aan de staking. Raadpleeg daarvoor collega's in verband met eerdere ervaringen;
* de oproep geldt niet alleen voor onderwijsgevenden maar ook voor onderwijsondersteunend personeel. Logopedisten, klassenassistenten en anderen kunnen evenzeer aan de staking deelnemen.

Data estafette en telefoonnummers actiecentra

Maandag 18 januari:
Noord Brabant en Limburg. Actietelefoon (040) 246 45 00. Dinsdag 19 januari:
Groningen, Friesland en Drenthe. Actietelefoon (0592) 37 52 18 37 51 97.
Woensdag 20 januari:
Zuid-Holland en Zeeland. Actietelefoon (079) 320 21 27. Donderdag 21 januari:
Utrecht en Noord-Holland. Actietelefoon (020) 346 83 00. Vrijdag 22 januari:
Overijssel, Gelderland en Flevoland. Actietelefoon (0570) 68 97 97 ______________________________________________________________

Terug naar de persberichten

Deel: ' Actiebulletin onderwijs-cao nr.6 '
Lees ook