ACTIEBULLETIN ONDERWIJS-CAO NR.8

Dit actiebulletin bevat actuele informatie voor kaderleden en schoolcontactpersonen van de Onderwijsbonden CNV. Redactie:
Kees van Kortenhof mediavoorlichter (079) 320 20 40/ gsm (06) 53 20 47 36,
Teus van Grootveld (promotie) (079) 320 20 84.

Zoetermeer, 2 februari 1999

LANDELIJKE STAKING ONDERWIJS NABIJ

De ontwikkelingen op het cao-front bevinden zich in een stroomversnelling. De politie heeft inmiddels besloten tot actie over te gaan vanwege de houding van minister Peper. Premier Kok heeft na het kabinetsoverleg van vrijdag jongstleden een schot voor de boeg gegeven en het onderwijspersoneel voorgehouden dat er geen 'politie-cao-achtige constructie' voor het onderwijs in zit. Dezelfde premier, die ons een week eerder voorhield dat de politie-cao juist een voorbeeld zou zijn voor het onderwijspersoneel. De onderhandelingen tussen onderwijsbonden en minister zijn dinsdagmiddag hervat. Tot en met vrijdag bestaat er nog een kans dat de stakingsoproep wordt ingetrokken.

De landelijke staking wordt op dinsdag 9 februari gehouden. Die dag wordt in Den Haag op het Malieveld een manifestatie georganiseerd waar zoveel mogelijk stakers aan deel zullen nemen. De manifestatie begint om 13.00 uur. De voorzitters van de samenwerkende bonden AOb, Onderwijsbonden CNV, Onderwijsbonden CMHF en AC/AVS zullen na afloop een petitie aanbieden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs.

registratie
Registratie vindt ditmaal op een andere wijze plaats. Registratie- en declaratieformulier alsmede het loondervingsformulier treft u dit weekend aan in Schooljournaal. Registratie- en declaratieformulier kunt u ingevuld inleveren bij de opstapplaatsen voor de bussen/ annex registratiepunten, in de bussen zelf en op het Malieveld. Het loondervingsformulier moet u bewaren tot dat uit uw salarisspecificatie de inhouding van één dag salaris blijkt.

vervoer
Het vervoer naar Den Haag vindt voornamelijk met bussen plaats. In de randstad (tussen Amsterdam, Haarlem, Amersfoort, Utrecht, Dordrecht en Rotterdam) moet per trein gereisd worden; in de omgeving van het Malieveld is volstrekt geen parkeerruimte voor zoveel auto's. U kunt zich voor het busvervoer opgeven met het formulier op de achterzijde van dit actiebulletin. Daar treft u ook de opstapplaatsen aan. U kunt zich uiterlijk tot en met zaterdag 6 februari, 17.00 uur aanmelden. U ontvangt vóór maandagmorgen 10.00 uur uiterlijk een bevesting per fax. U dient 15 minuten vooraf bij de opstapplaats aanwezig te zijn. Alle bussen zijn genummerd; op de bevestiging die u ontvangt staat uw busnummer vermeld. In elke bus is een busbegeleider aanwezig. Uitstappunt = instappunt. In de bus ontvangt u een busnummer met de vertrektijd voor uw terugreis. Wij adviseren u zo spoedig mogelijk uw opgaven door te geven; we verwachten vele duizenden bezoekers en ook de buscapaciteit kent zijn grenzen. Overleg hierover met uw collega's op uw school.

medewerkers gevraagd
Voor een goed verloop van de manifestatie is een ordedienst nodig. De Onderwijsbonden CNV hebben toegezegd een vijftigtal personen te leveren die op het Malieveld aanwezig zullen zijn. Wilt u hierbij meehelpen, geef u dan op bij de actietelefoon van de Onderwijsbonden CNV. tel (079) 320 21 27. Vanwege de korte voorbereidingstijd is er enkel actiemateriaal in Den Haag beschikbaar. Promotiemateriaal van de Onderwijsbonden CNV kunt u in Zoetermeer aanvragen.

Ook is in elke bus een busbegeleider nodig; u kunt zich hiervoor opgeven bij de leden van de landelijke actiecommissie en bij de regionale actiecentra. (Noord-Brabant/Limburg: tel (040) 246 45 00; Zuid-Holland/Zeeland: tel (079) 320 21 27; Utrecht/Noord-Holland: tel (020) 346 83 00; Overijssel/Gelderland en Flevoland: tel (0570) 68 97 97 en Groningen, Friesland en Drente: tel (0592) 37 51 97 of 37 52 18.

Deel: ' Actiebulletin onderwijs-cao nr.8 '
Lees ook