BOUW EN HOUTBOND FNV

Actiedreiging leidt tot loonsverhoging van 8,25% stukadoors

Op 6 maart is na zeven onderhandelingsronden een principe-akkkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 13.000 werknemers in het Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf. De cao heeft een looptijd van twee jaar: van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001. In die periode wordt naast de prijscompensatie een structurele loonsverhoging van in totaal 4 procent uitbetaald. Naar verwachting betekent dit een totale loonsverhoging van 8,25 procent. Alle werknemers krijgen bovendien binnenkort een eenmalige uitkering van honderd gulden netto.

De onderhandelingen verliepen uiterst moeizaam en stroef. Zo bleven de werkgevers van het begin af aan ontkennen dat het momenteel in het stukadoorsbedrijf economisch goed gaat. En dat terwijl iedere werknemer te kampen heeft met een enorme werkdruk, omdat de bedrijven het werk nauwelijks aankunnen. Tijdens de zesde onderhandelingsronde zijn de werkgevers zelfs boos uit de onderhandelingen gelopen, zonder serieus in te gaan op de voorstellen van de bonden. Op dat moment hadden de bonden geen andere keus dan het voorbreiden van acties. Die druk is niet zonder resultaat gebleven, want al binnen een week toonden de werkgevers zich bereid de onderhandelingen te hervatten. Dat leidde uiteindelijk alsnog tot een akkoord.

De belangrijkste onderdelen van het akkoord zijn:
- Handhaving van het systeem van automatische prijscompensatie. Op 1 januari en 1 juli wordt dus steeds de volledige prijscompensatie betaald.

- Een eenmalige uitkering van 100 gulden netto met Pasen 2000.
- Een structurele loonsverhoging van 4 procent, als volgt opgebouwd: 2 procent per 24 april 2000, 1 procent per 1 januari 2001 en 1 procent per 23 april 2001.

- Verhoging van de eindejaarsuitkering van 1.000 naar 1.250 gulden. De werkgevers betalen hieraan 1 miljoen gulden.

- Van de loonsom wordt ieder jaar 0,1 procent gereserveerd ten behoeve van reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
- Werknemers vanaf 57 jaar krijgen drie extra seniorendagen.
- Werknemers krijgen maximaal tien dagen betaald verlof voor stervensbegeleiding van een huisgenoot.

- Voor de kinderopvangregeling stellen de werkgevers 300.000 gulden per jaar beschikbaar. Dat betekent een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande regeling.

Deel: ' Actiedreiging leidt tot loonsverhoging van 8,25% stukadoors '
Lees ook