Persbericht : HAAGSE LENTE :

Tuinieren is oorlog

Na aanleiding van de vergadering met de ontwikkelingsmaatschappij Wateringse Veld (OCWV) over de opheffing van de volkstuinfunctie van paviljoen Meerts hebben de huurders van het complex het actiecomité "Haagse Lente" opgericht. Doelstelling van het comite is behoud van de functie van het complex. Veel huurders willen of kunnen niet niet verkassen naar een ander complex.

Het actiecomite is van mening dat zij het slachtoffer worden van de grondspeculatie in de planvorming van het Wateringse Veld. Volgens de huidige plannen heeft het nog een groenfunctie. Het OCWV heeft de huurders op de informatieavond meegedeeld dat de grond vervuild zou zijn. Het verdere onderzoek om deze stelling waar te maken moet echter nog plaats vinden. Het actiecomite wil weten of de vervuiling echt zodanig erg is dat er sanering moet plaatsvinden. Het OCWV heeft hierover nog geen toezeggingen over gedaan. Het actiecomite ziet dan ook geen redenen om het complex te sluiten.

De informatievoorziening is zeer slecht geweest en de leden van het actiecomite hebben niet echt iets kunnen doen tegen de huidige plannen. Alle onderhandelingen zijn zonder inbreng van de huurders gevoerd en de mededeling tot functieverandering is door de grondeigenaar gedaan. De SP heeft inmiddels hierover vragen gesteld aan de gemeenteraad.

Het actiecomite heeft ook onderzocht hoe de constructie van het OCWV in elkaar zat. De commanditaire vennootschap bestaat zowel uit de gemeenteraad als uit de raad van bestuur van Bouwfonds die voor elk 50% deelnemen. Gezamelijk hebben zij vervolgens een besloten vennootschap opgericht. Deze beheer BV treedt op als beherend vennoot. Binnen de CV worden de uitvoerende werkzaamheden uitgevoerd door Wateringse Veld Beheer BV. Het actiecomite is van mening dat de gemeente hierbij dus als projectontwikkelaar optreedt en dus geen belang heeft bij de groen/recreatiefunctie van complex Meerts. Het actiecomite zal op korte termijn een vereniging oprichten om op deze manier de belangen te kunnen behartigen. Er zal snel een oprichtingsvergadering worden uitgeschreven

voor meer informatie over dit persbericht : Piet van der Velde, tel 070 363 6085

Hier zitten we dan schriftelijke vragen SP in raad Homepage Haagse lente

MEER INFORMATIE ? Stuur een email naar de :De Haagse Lente.

Deze pagina's zijn ter beschikking gesteld aan de actiegroep De Haagse Lente door de Socialistische Partij Afdeling Den Haag. Meer informatie of ook problemen in Den Haag of Rijswijk ? stuur een email naar :SP afdeling Den Haag.

Deel: ' Actiegroep Haagse Lente ageert tegen afbraak volkstuinen '
Lees ook