Onderstaande verklaring tegen de NAVO-bombardementen is afkomstig van een groot aantal Nederlandse organisaties (zie ondertekening)

Verklaring inzake NAVO-acties Servie/Kosovo

Wij veroordelen de NAVO-bombardementen in Kosovo en Servie en de Nederlandse medewerking daaraan.


1. Deze acties zullen met zekerheid grote aantallen slachtoffers ten gevolge hebben onder de Albanese en Servische bevolking, niet alleen in Kosovo, maar ook in andere gebieden. Zo leiden deze acties tot het tegendeel van het gestelde doel: de bevolking van Kosov@ te beschermen. Paramilitaire troepen voeren represaille-campagnes uit op onschuldige burgers.

2. De NAVO-strafexpeditie is niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gesanctioneerd en is in strijd met het VN-handvest.
3. Dit militaire ingrijpen verstoort de ontspanning in Europa en heeft de kans op nieuwe confrontaties tussen Oost en West verhoogd. Een nieuwe wapenwedloop kan het gevolg zijn.

4. Het absoluut vasthouden aan de stationering van NAVO-troepen in Kosov@ heeft de vredesonderhandelingen in Rambouillet geblokkeerd. Een voldoende aantal civiele waarnemers zou een vreedzaam alternatief zijn geweest en was wellicht aanvaardbaar voor alle partijen.
5. Het akkoord van Rambouillet is slechts op hoofdlijnen bekend. Het openbaar maken van deze stukken is voor een democratisch besluitvormingsproces in Nederland onontbeerlijk.
6. Wij veroordelen deze NAVO-actie als een afschuwelijk voorbeeld van zinloos geweld. Binnenlandse strijd tegen zinloos geweld wordt absurd en ongeloofwaardig wanneer door de Nederlandse regering in de internationale verhoudingen wordt gegrepen naar massaal zinloos, onrechtmatig en ondoelmatig geweld.

AMOK Campagne tegen Wapenhandel
Anti-Interventie Komitee
Burgervredesteams Nederland
Dwars Twente
Enschede voor Vrede
Franciscaanse Vredeswacht
GroenLinks afdeling Enschede
Haags Vredesplatform
Humanistisch Vredesberaad
Kerk & Vrede
NCPN
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Pais
Socialistiese ArbeidersPartij
VD-AMOK
Vrouwen voor Vrede
Vredesinformatiecentrum Groningen
Werkgroep Paasmars
Women's International League for Peace and Freedom

Noten voor de pers:


* Nadere informatie bij: Jan Schaake: 072-5123014 Han Deggeller: 070-3974682 Margreet Aalbers: 053-4318948


* Raadpleeg de website: https://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999

PS: Een landelijke demonstratie tegen de bombardementen in Joegoslavie is in voorbereiding!
Geplande datum: 2e paasdag, 5 april, rond 19:15 uur in Den Haag Nadere info over de demonstratie: Adrienne van Melle: 020-6172800 U ontvangt hierover nog een apart persbericht.


----- Einde bericht ---------


* 5 April: Paasmars voor Ontwapening en Vrede. Zie www.ddh.nl/vrede Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks!

Deel: ' Actiegroepen en partijen tegen NAVO-bombardementen '
Lees ook