Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 136
Datum: 08-10-2001

ACTIEPLAN TERUGDRINGING ADMINISTRATIEVE LASTEN 2002

Op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Korthals van Justitie heeft de Ministerraad ingestemd met verzending van het Actieplan 2002 voor terugdringing van administratieve lasten aan de Tweede Kamer. De brief aan de Tweede Kamer is een reactie op de motie-Ravestein c.s., waarin het Kabinet onder meer wordt gevraagd met een actieplan te komen om in 2002 1 miljard gulden (455 miljoen EURO) aan verlaging van administratieve lasten te realiseren.
De nu geformuleerde acties leiden tot een totaalbedrag aan terugdringing van administratieve lasten van 889 miljoen gulden (404 miljoen EURO) plus een aantal posten die nog niet kunnen worden gekwantificeerd. Majeure onderdelen zijn de implementatie van de voorstellen van de commissie De Boer over de harmonisatie van het loonbegrip (182 miljoen EURO), de implementatie van de eerste tranche van Elektronische Heerendiensten en het Basisbedrijvenregister (68 miljoen EURO) en de inwerkingtreding van de Woonwet (45 miljoen EURO).
Het Kabinet benadrukt dat niet bij alle items van het actieplan 2002 mag worden verwacht dat de effecten voor de ondernemer direct merkbaar zullen zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Actieplan terugdringing administratieve lasten 2002 '
Lees ook