Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Persbericht Ministerraad
5 oktober 2001

ACTIEPLAN TERUGDRINGING ADMINISTRATIEVE LASTEN 2002

De ministerraad heeft op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Korthals van Justitie ingestemd met het Actieplan 2002. Hiermee reageert het kabinet op de motie- Ravestein c.s., waarin het kabinet onder meer wordt gevraagd met een actieplan te komen om in 2002 één miljard gulden (455 miljoen euro) aan verlaging van administratieve lasten te realiseren.

De nu geformuleerde acties leiden tot een totaalbedrag aan terugdringing van administratieve lasten van 889 miljoen gulden (404 miljoen euro), plus een aantal posten die nog niet kunnen worden gekwantificeerd. Majeure onderdelen zijn de implementatie van de voorstellen van de commissie De Boer over de harmonisatie van het loonbegrip (182 miljoen euro), de implementatie van de eerste tranche van Elektronische Heerendiensten en het Basisbedrijvenregister (68 miljoen euro) en de inwerkingtreding van de Woonwet (45 miljoen euro). Het kabinet benadrukt dat niet bij alle items van het actieplan 2002 mag worden verwacht dat de effecten voor de ondernemer direct merkbaar zullen zijn.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het Actieplan 2002 aan de Tweede Kamer te zenden.

RVD, 05.10.2001Deel: ' Actieplan terugdringing administratieve lasten 2002 '
Lees ook