Gemeente Tilburg

5-6-2002
Actieplan uitwerking nieuw vuurwerkbeleid

De gemeente Tilburg maakt een actieplan om het nieuwe gemeentelijke vuurwerkbeleid vorm te geven nu er sinds maart een nieuw vuurwerkbesluit van het ministerie ligt. Nagegaan wordt of er nieuw aanvullend beleid nodig is. Daarbij worden alle aspecten die van belang zijn voor de bedrijven die consumentenvuurwerk verkopen meegenomen. Eind van dit jaar wordt informatie verstrekt aan de omwonenden.

De bestaande 22 bedrijven voor consumentenvuurwerk in Tilburg zullen worden bezocht en per bedrijf wordt een dossier gemaakt. Daarvoor wordt nu een actieplan ontwikkeld. Op basis van de daaruit voortvloeiende resultaten zal blijken welke bedrijven redelijkerwijs niet aan de veiligheidseisen kunnen voldoen en met ingang van 1 maart 2004 de deuren zullen moeten sluiten. In het kader daarvan komt er een landelijke schadevergoedingsregeling.

Voor wat betreft de twee opslagplaatsen voor onder andere professioneel vuurwerk in Tilburg ligt het bevoegd gezag sinds 1 maart van dit jaar bij de provincie. Het ziet er naar uit dat deze bedrijven hun activiteiten voor 1 maart 2004 moeten stoppen. Op basis van de nieuwe afstandseisen is het in de toekomst niet meer mogelijk om in de gemeente Tilburg professioneel vuurwerk op te slaan en te verwerken. Wel kunnen er vuurwerkbedrijven komen die meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk willen opslaan en die voldoen aan de veiligheidseisen. Ook zij vallen dan onder het bevoegd gezag van de provincie.

Deel: ' Actieplan uitwerking nieuw vuurwerkbeleid Tilburg '
Lees ook