Gemeente Heythuysen

Nieuws

Actiepunten burgeravonden 2002

De burgeravonden 2002 liggen al weer enige tijd achter ons. Dat wil niet zeggen dat wij weer gewoon aan het werk zijn gegaan en geen aandacht besteden aan de actiepunten die u als inwoners van de gemeente Heythuysen daar heeft aangekaart.
Onderstaand krijgt u een terugkoppeling van enkele punten die aan de orde zijn geweest tijdens de burgeravonden.

Klachten bezorging Streekbode
Voor de afdeling Voorlichting blijft dit een aandachtspunt. Gelukkig blijft u als burger melden als u geen Streekbode ontvangen heeft, zodat de afdeling Voorlichting dat kan doorgeven aan De Gouden Leeuw. In de Streekbode van week 5 heeft u wellicht gelezen dat op initiatief van de Gouden Leeuw een speciaal telefoonnummer beschikbaar is gekomen voor het melden van bezorgklachten. Dit telefoonnummer is: 0475-691305. Dit betekent voor u een extra meldpunt voor uw klachten. Uw klachten kunt u dus óf bij de afdeling Voorlichting van de gemeente doorgeven (telnr. 0475-499344), óf rechtstreeks op bovenstaand nummer. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat u uw klachten over de bezorging blijft melden; door úw melding kunnen wíj er iets aan doen!

E-mail adres van de burgemeester
Het e-mail adres van de burgemeester is inmiddels gepubliceerd in de kolom met algemene informatie over de gemeente Heythuysen (links), onder de kop "spreekuur burgemeester en wethouders".

Lay out Streekbode verbeteren en het vermijden van ambtelijke taal Ook dit blijft een aandachtspunt van de afdeling Voorlichting die verantwoordelijk is voor de publicatie in de Streekbode. Echter, onder andere de publicaties over bouwvergunningen, milieuvergunningen en meldingen zijn gebonden aan wettelijke teksten en daaraan is helaas weinig te veranderen. Mocht u opmerkingen hebben over publicaties op de gemeentelijke informatiepaginas, neem dan contact op met de afdeling Voorlichting, telnr. 0475-499344.

Is er een gratis telefoonnummer voor defecte straatverlichting? Er is inderdaad een gratis telefoonnummer van de firma Essent waar u als burger kunt doorgeven dat straatverlichting defect is. Het nummer is: 0800-0004. Dit nummer is tevens bedoeld voor het doorgeven van electrische storingen van huishoudelijke aard. Dit gratis nummer staat ook vermeld in de gemeentegids bij de inhoudsopgave. Daarnaast kunt u defecte straatverlichting doorgeven op telefoonnummer 073-8558472, maar... als u dit nummer gebruikt, kost het u als burger geld. Dit laatste telefoonnummer is een nieuw nummer hetgeen betekent dat het gepubliceerde nummer in de gemeentegids (zie de inhoudsopgave) (0475-358472) is komen te vervallen.
U vindt deze nummers overigens ook terug op de gemeentelijke informatiepagina van Heythuysen in de Streekbode in de kolom "algemene informatie over de gemeente Heythuysen (links), kop "belangrijke telefoonnummers"

De vraag om meldingstelefoonnummers van de gemeente bekend te maken bij de burgers
Tijdens de burgeravond in Kelpen-Oler kwam naar voren dat de burgers niet altijd weten waar ze meldingen over bijvoorbeeld scheve stoeptegels, het niet goed bijhouden van de groenvoorziening, het niet maaien van de bermen of meldingen van (sociale) onveilige plekken kunnen doorgeven.
De betreffende telefoonnummers zijn terug te vinden in de gemeentegids. Voor klachten op het gebied van wegen, riolering en plantsoenen kunt u terecht bij de klachtentelefoon van de afdeling Gemeentewerken (telnr. 0475-499380) en voor meldingen van (sociale) onveilige plekken kunt u bellen met telnr. 0475-499318 (NB: let op! dit is een ander telefoonnummer dan vermeld staat in de gemeentegids) of contact opnemen met uw buurtcoördinator.

Zoekwoorden:

Deel: ' Actiepunten burgeravonden 2002 in Heythuysen '
Lees ook