CNV BEDRIJVENBOND

CNV:acties bij brink's mogelijk van de baan

Het ultimatum van CNV Beroepsgoederenvervoer en FNV Bondgenoten aan geldtransporteur Brink's in Houten heeft geleid tot nieuwe onderhandelingen. Deze onderhandelingen hebben vannacht een onderhandelingsresultaat opgeleverd, dat aan de leden wordt voorgelegd. Als de leden ermee akkoord gaan, dan zijn de dreigende acties uit de lucht.

Het resultaat houdt een matige loonsverhoging in van 2 procent per 1 april 2002 bij een cao die geldt voor de periode van één jaar. Dit is het gevolg van de kosten die zijn gemoeid met het doorvoeren van vernieuwingen op pensioengebied. Afgesproken is wel, dat alle extra kosten die hiermee zijn gemoeid, voor rekening komen van Brink's. Belangrijk is tevens, dat alle verslechteringen die Brink's wilde doorvoeren op het gebied van de toeslagen, niet door zullen gaan. Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de leden die er binnenkort over zullen beslissen.

Voor nadere inlichtingen:

Hans Pasman (vakgroepbestuurder),: 06 - 51 60 20 08.

Houten, 7 juni 2002


07 jun 02 11:32

Deel: ' Acties bij brink's mogelijk van de baan '
Lees ook