PERSBERICHT

Datum: 12 januari 2000

Betreft: Acties particuliere ambulancezorg

Op woensdag 19 januari a.s. zal er door het personeel van de particuliere ambulancediensten in de regio Haaglanden actie gevoerd worden. Doel is om de werkgevers onder druk te zetten om op korte termijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO in de ambulancezorg te hervatten. Tijdens de laatste onderhandeling in december 1999 hebben de werkgevers laten weten dat zij niet eerder als maart 2000 met de bonden verder willen praten over arbeidsvoorwaarden. Dit duurt de werknemers in de regio Haaglanden te lang en wordt gezien als een vertragingstactiek van de werkgevers.

Van 8.00 tot 17.00 uur zullen de dienstdoende ambulances van Ziekendienst Het Witte Kruis (afd. Den Haag en Westland) hun werkzaamheden starten vanaf de lokatie Lange Poten / Hofweg in Den Haag. De ambulances van de firma v.d. Slik in Zoetermeer zullen tevens vanaf een centraal punt in Zoetermeer hun ritten aanvangen. Na ieder vervoer zullen de ambulances naar deze specifieke punten terugkeren.

In het Westland zal 1 ambulance achterblijven voor spoedvervoer, de andere parate ambulance zal deelnemen aan de actie nabij het Binnenhof in Den Haag.

Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geinformeerd.

Voor meer informatie kunt u http://www.rambaldo.net raadplegen.

Als e-mail kunt u jnijhof5@freeler.nl gebruiken.

Telefoon; 06-29196813

Met vriendelijke groet,

Het personeel werkzaam in de particuliere ambulancezorg regio Haaglanden,

Deel: ' Acties bij de particuliere ambulancezorg regio Haaglanden '
Lees ook