ABVAKABO FNV

Acties gevangenispersoneel gaan door

Zoetermeer, 27 februari 2003

Het gevangenispersoneel gaat actievoeren tegen de invoering van twee gedetineerden op één cel. Dat hebben ABVAKABO FNV en de BPSAG vandaag besloten. De leden van beide bonden vinden de zogenaamde toezeggingen van de directeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Jägers, onvoldoende. In de plannen voor het plaatsen van twee gedetineerden op één cel wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid van het personeel, aldus de gevangenbewaarders.

Op 3 februari hebben de leden al aangegeven actie te willen voeren om hun eisen ingewilligd te krijgen. Na twee overleggen tussen vakbonden en het ministerie van justitie is niet aan de voorwaarden van de bonden voldaan. In de ledenraadplegingen die deze week plaatsvonden, heeft het personeel besloten dat de maat vol is, en dat het tijd is om in actie te komen. 'De veiligheid van het personeel is natuurlijk niet iets waarmee je kunt marchanderen', aldus Elise Merlijn, landelijk bestuurder van ABVAKABO FNV.

De ondernemingsraad van het gevangeniswezen is het ook niet eens met de plannen van het ministerie. De groepsondernemingsraad (GOR) wil hierover met de directie kunnen spreken en advies kunnen uitbrengen. De GOR is onlangs door de rechter in het gelijk gesteld. De directie moet de GOR eerst om advies vragen, en mag intussen geen voorbereidingen treffen om te starten met 'twee op een cel'. De invoering levert hierdoor vertraging op, dit betekent echter niet dat het hele plan niet doorgaat.

'Wij steunen de GOR, maar hebben ook een eigen verantwoordelijkheid', zeggen de bonden. De leden van de bond houden vast aan de tien eisen die gesteld zijn aan invoering van meermandetentie. In het hele land worden actiecomités opgericht. Hier worden creatieve ideeën gebundeld om effectief de aandacht te vestigen op het probleem van de bewaarders. De eerste acties kunnen dan over een maand plaatshebben. Op 13 maart 2003 spreekt de vaste kamercommissie justitie over dit onderwerp. Leden van ABVAKABO FNV en de BPSAG zullen hier acte de présence geven.

Meer informatie:
Elise Merlijn landelijk bestuurder (06) 20539228

27 feb 03 17:07

Deel: ' Acties gevangenispersoneel gaan door '
Lees ook