---
| De Vredessite / Nieuws 2001 |

Verslag acties zondagavond 7 okt.

Amsterdam

Vanavond was er al een eerste wake bij het Amerikaans Consulaat direct na de bombardementen op Afghanistan om 19.00 uur. Er waren tussen de 100 en 200 mensen aanwezig (volgens de poltiie 100). Veel mensen waren spontaan naar het consulaat gekomen. Er werden kaarsen gebrand, spandoeken opgehangen en op de stoep voor het consulaat werden vredeswensen gekrijt. Ook werden er bloemen gelegd. De politie was op de achtergrond in grote getallen aanwezig (3 ME-bussen) maar trad verder terughoudend op. In een aantal korte toespraken werden nieuwe acties aangekondigd (o.a. de wake morgen en donderdag op de Vrije universiteit). Verder ook veel leuzen: "one, two, tree, four, we don't want your f**king war". De vaderlandse pers was in grote getallen aanwezig. Rond 22.00 uur werd de bijeenkomst afgerond.

OPROEP: TWEEDE WAKE MAANDAGAVOND OM 19.00 UUR.

Vanavond (maandag) om 19.00 uur wordt er opnieuw een wake georganiseerd door het "Amsterdams Platform tegen de Nieuwe Oorlog en Racisme". De wake vindt opnieuw plaats voor het consulaat op het Museumplein.

Tot ziens allemaal,

Rene

Groningen

PERSBERICHT

Als reactie op de Amerikaanse aanvallen op Kabul en Kandahar verzamelde zich zondagavond 7 oktober om 20 uur een groepje ongeruste burgers van het Comité Stop de Oorlog uit Groningen met spandoeken en sandwichborden bij de Martinikerk te Groningen. Onder het motto Stop de Oorlog, Stop racisme deelden de demonstranten pamfletten uit aan voorbijgangers en riepen op tot deelname aan een fakkeloptocht tegen de oorlog op maandagavond om 20 uur vanaf de Martinikerk. De passanten bleven staan om te discussiéeren of om hun bijval te betuigen, zodat de groep snel tot ongeveer vijftig mensen was aangegroeid. Het Comité Stop de Oorlog veroordeelt de aanslagen in de VS, maar is van mening dat een grootschalige militaire reactie nog veel meer onschuldige slachtoffers zal meebrengen en bovendien een voedingsbodem zal zijn voor nieuwe terreur. Tevens maakt het Comité zich zorgen over het toenemend racistisch geweld in de samenleving als gevolg van de oorlogsretoriek tegen de islam in het algemeen.

AANKONDIGING ACTIVITEITEN

Maandag 8 oktober 20.00 uur: Fakkeldemonstratie vanaf de Martinikerk, met diverse sprekers Woensdag 24 oktober 19.30 uur: Discussieavond over de gevolgen die de aanslag hebben op de mensen in 'het Zuiden'.

Comité "Stop de Oorlog" Groningen
Info: Folkingedwarsstraat 16 A, Vredesinformatiecentrum tel. 050-3133247/0628504778 (Anke)
email: stopdeoorlog@freemail.nl

_____
menu | dDH

Deel: ' Acties in Amsterdam en Groningen tegen Amerikaanse aanvallen '
Lees ook