Gemeente Leek

PERSBERICHT
's-Hertogenbosch/Zwolle

21 september 2001

Forse kortingen op zonneboilers, zonnepanelen en advies energiebesparing voor Groningers

Acties ZonZeker en Energie Prestatie Advies goed voor milieu en portemonnee

Op zaterdag 22 september starten in de provincie Groningen de acties ZonZeker en Energie Prestatie Advies. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Essent Energie, de provincie Groningen en een aantal gemeenten. Doel van de actie ZonZeker is de aanschaf van zonneboilers en zonnepanelen te stimuleren. Verder willen de initiatiefnemers de inwoners
van Groningen uitnodigen een Energie Prestatie Advies voor hun woning te laten opstellen.

De acties vloeien voort uit een convenant tussen de provincie Groningen en Essent. Dat is erop gericht de ontwikkeling van duurzame energie, energiebesparing en werk-gelegenheid te bevorderen. Vermindering van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energie dragen bij aan de beperking van de uitstoot van het broeikasgas CO2.

ZonZeker

Tijdens de actie ZonZeker kunnen particulieren duizenden guldens besparen bij de aanschaf van zonneboilers en zonnepanelen. Naast een forse energiepremie ontvangen zij ook een subsidie van Essent en de provincie Groningen. Zonnepanelen of een zonneboiler zijn voor veel huishoudens interessant; een combinatie van een zonneboiler en een HR-ketel is extra voordelig.

Een zonneboiler gebruikt de warmte van de zon om warm kraanwater te maken. Dat leidt al gauw tot een besparing van 50 procent van de energie die daarvoor anders nodig is. Zonnepanelen maken elektriciteit. De installatie van vier panelen levert een besparing van circa 10 procent van het elektriciteitsverbruik op.

Energie Prestatie Advies

Het Energie Prestatie Advies geeft inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen. Wie zo'n advies voor zijn woning laat opstellen, krijgt de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk vergoed als men ten minste één van de maatregelen uit het rapport uitvoert. Het Energie Prestatie Advies levert daarnaast 25 procent extra energiepremie op.

De acties ZonZeker en Energie Prestatie Advies maken het een stuk eenvoudiger om te profiteren van de verschillende subsidies voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De installateur stelt namelijk een offerte op waarin hij de totaal te verkrijgen subsidie vermeldt. De opdrachtgever hoeft na plaatsing van de apparatuur maar één subsidieaanvraag in te dienen.

Informatie

Uitleg over de acties is te vinden op de website van Essent: www.essent.nl/groningen. Verder is een informatiepakket verkrijgbaar via het gratis telefoonnummer 0800 - 0330 of door een e-mail te sturen naar groningen@essent.nl. De komende weken zijn er bovendien informatiemarkten waar bezoekers alles over ZonZeker en het Energie Prestatie Advies te weten kunnen komen. Daar kunnen zij tevens uitleg krijgen over zonnepanelen en zonneboilers. De data en locaties van de informatiemarkten zijn:

* zaterdag 22 september, Niehove, café Eisseshof, Kerkstraat 4
* zaterdag 13 oktober, Delfzijl, Cultureel Centrum 'De Molenberg'
* zaterdag 20 oktober, Stadskanaal, gemeentehuis, Raadhuisplein 1.
Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.


---

---

Deel: ' Acties ZonZeker en Energie Prestatie Advies goed voor milieu '
Lees ook