STICHTING WAKKER DIER

WAKKER DIER: STRO-BLOKKADE TEGEN BIO-INDUSTRIE

Amsterdam, 3 december 1999, Samen met actievoerders van Stichting 'Wakker Dier' voert Sint vandaag actie tegen de bio-industrie. De toegangsweg van een van de grootste varkens-bedrijven in Nederland, 'de Knorhof' in de gemeente Buren werd door de actievoerders geblokkeerd. Met de blokkade van balen stro werd de actie 'en stro dan wat lekkers.... ' gestart waarbij Sint aangeeft dat ieder dier recht heeft op voldoende ruimte en stro (net zoals zijn paard).

Varkensfabriek
Varkensbedrijf 'de Knorhof' herbergt meer dan 13.000 varkens en is zo groot dat het er werkelijk uitziet als een fabriek. De varkens leven in kleine donkere hokjes op roosters en beton zowel zij aan zij als boven en onder elkaar in etages. Terwijl het mega-bedrijf al meer dan 13.000 varkens herbergt ligt er bij de gemeente een verzoek tot uitbreiding met nog eens 2.000 varkens. Deze zogenaamde varkens-fabriek is het voorbeeld van de dolgedraaide bio-industrie, aldus Wakker Dier. In Nederland worden ieder jaar meer dan 25 miljoen varkens geslacht, waarbij het overgrote deel een ellendig leven in de bio-industrie achter de rug heeft. Zo zitten zeugen nog steeds individueel in hokken of aangebonden. De zogenaamde mestvarkens hebben niet meer dan 1 vierkante meter tot hun beschikking en worden binnen 6 maanden tot ruim 100 kilo vetgemest. Vanwege het ontbreken van voldoende ruimte en afleiding in de huidige varkenshouderijen vinden veel stoornissen en afwijkingen plaats zoals agressie, kannibalisme, oor- en staartbijten, gewrichtsproblemen, angst en stress. Omdat varkens van nature actieve dieren zijn die veel ruimte nodig hebben vindt Wakker Dier het onacceptabel dat varkens individueel in stallen, of in kleine hokken op roostervloeren gehouden worden zonder strooisel. Om aan hun natuurlijke behoeften te voldoen is voldoende stro en een uitloop naar buiten nodig aldus de organisatie.

Stankoverlast
Omwonenden zijn inmiddels verenigd in een actie-comité om niet alleen de uitbreiding maar ook de huidige vergunning van de Knorhof aan te vechten vanwege de stank-overlast. Het bedrijf heeft een slechte reputatie. Het kwam eerder in opspraak vanwege het illegaal houden van duizenden varkens en vanwege de ongeldige milieuvergunning. Het bedrijf produceerde vorig jaar zoveel mest dat het niet meer op te vangen was. Daarom liet het bedrijf de mest zelfs in de omringende sloten lopen.


-Einde persbericht-
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Stichting Wakker Dier;
Matthéüs Bleijenberg, Woordvoerder
Tel: 020- 4638924 of Mobiel: 06200- 60615
Wakker Dier Postbus 92024 1090 AA AMSTERDAM T.020-4638924 F.020-4638968

03 dec 99 13:04

Deel: ' Actievoeders blokkeren varkensbedrijf 'de Knorhof' in Buren '
Lees ook