Bericht afkomstig van: Trident Ploughshares 2000

P E R S B E R I C H T

Vredesactivisten pogen door te dringen tot ligplaats Tridents, Schotland - weer Nederlandse gearresteerd

Coulport, Schotland, 19 augustus 1999. Het aantal arrestaties tijdens het Trident Plougshares kamp in Coulport, Schotland, is inmiddels opgelopen tot 73. Vier activisten, waaronder de Nederlandse Saskia (16) uit Grootebroek, werden vanmorgen vroeg gearresteerd terwijl ze probeerden zwemmend de basis van Faslane binnen te dringen. Op deze basis zijn de atoomonderzeeers gestationneerd.

Tegen middernacht begonnen de vier activisten hun zwemtocht, gedeeltelijk in en gedeeltelijk buiten het water. Toen zij het punt bereikten waar het hek in het water staat, besloten zij er niet omheen te zwemmen, maar een gat in het hek te knippen om zich zo toegang te verschaffen tot het terrein. Op dat moment werden zij gearresteerd. Hen werd het overtreden van de hier geldende politieverordeningen ten laste gelegd.

Een van hen zei: ,,We hoopten dat we de basis binnen konden komen en een Trident onderzeeer konden ontwapenen. Zulke directe acties zijn noodzakelijk om het publiek bekend te maken met het feit dat er nog steeds massavernietigingswapens zijn.''

Het was de vierde keer dat Saskia gearresteerd is tijdens het Trident Ploughshares kamp, dat in totaal twee weken duurt. Waarschijnlijk zal zij voor de Schotse rechtbank moeten verschijnen om zich te verantwoorden voor haar ontwapeningspogingen.

De vier werden vanochtend om 5 uur vrijgelaten. Drie andere activisten zitten nog vast na een actie gisteren bij de basis van Coulport, waar de kernkoppen liggen.

Noten voor redactie:


* Contactpersonen ter plekke zijn: David Mackenzie (Engels sprekend): 00 44 1436 850488 (mob. 00 44 7775711054)
of Marjan Willemsen (Nederlands sprekend): mob. 00 31 6284 58397


* Leden van Trident Ploughshares proberen het Verenigd Koninkrijk te ontdoen van illegale massavernietigingswapens door geweldloze directe ontwapening. Volgens hen is het nucleaire wapensysteem een dreiging met totale vernietiging en volkerenmoord en het is illegaal volgens internationaal recht.


* De internet-site van TP2000 is: https://www.gn.apc.org/tp2000/


* Het Internationaal Hooggerechtshof verklaarde op 8 juli 1996 dat 'het dreigen met en het gebruiken van nucleaire wapens in strijd is met de wet', en dat er 'geen situaties gevonden zijn waarin het dreigen met of gebruiken van deze wapens wel wettelijk zou zijn.'


* Meer informatie over (akties tegen) kernwapens op de Nederlandse web site: https://www.ddh.nl/vrede/kernwapens/index.html

Deel: ' Activisten pogen door te dringen tot ligplaats Tridents '
Lees ook