Partij van de Arbeid

Den Haag, 21 september 2001

Activiteiten van de PvdA-bewindspersonen, partijbureau, Eerste- en Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs week 39 LET OP!!! Deze agenda is te vinden op internet www.pvda.nl/hot/kalender.tpl

zaterdag 22 september Bijeenkomst : Europese Autovrije dag Deelname : Jan Pronk, minister VROM Tijd : 11.40 uur Plaats : Nijmegen Nadere info : afdeling voorlichting VROM Bijeenkomst : conferentie 'Plan van de Arbeid' Deelname : Saskia Noorman-den Uyl, Mariëtte Hamer, José Smits en Jet Bussemaker Tijd : 10.30 - 15.30 uur Plaats : Den Haag, Ned. Congrescentrum, Churchillplein 10 Organisatie : PvdA-kenniscentrum SEF Nadere info : www.pvda.nl Bijeenkomst : Forumdiscussie dualisering gemeente bestuur Deelname : Dick de Cloe Tijd : 10.00 - 13.00 uur Plaats : Roermond, De ORangerie, Kloosterwandplein 12/16 Onderwerp : dualisering gemeente bestuur Organisatie : Gewestelijk bestuur Limburg Bijeenkomst : afdelingsvergadering Deelname : Peter van Heemst Tijd : 11.00 - 14.00 uur Plaats : Rotterdam, Café Las Palmas Onderwerp : wonen Organisatie : PvdA-Ridderkerk

Bijeenkomst : Europese Autovrije dag Deelname : Jan Pronk, minister VROM Tijd : 11.40 uur Plaats : Nijmegen Nadere info : afdeling voorlichting VROM Bijeenkomst : mini-symposium Leefbaar Friesland Deelname : Annet van der Hoek Tijd : 13.00 - 16.30 uur Plaats : Leeuwarden, Fryske Akademy, Doelenstraat 2-4 Onderwerp : voor wat voor veiligheid kiezen wij? zondag 23 september Bijeenkomst : stadsgesprek Zwolle Deelname : Annet van der Hoek Tijd : 14.30 - 16.30 uur Plaats : Zwolle, Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 Onderwerp : lokaal volksgezondheidsbeleid Organisatie : PvdA-fractie Zwolle Bijeenkomst : Discussie Veiligheid Deelname : Peter van Heemst Tijd : 12.00 - 13.00 uur Plaats : Utrecht, Jaarbeurs Onderwerp : Veiligheid Organisatie : 50+ Beurs 2001 maandag 24 september Bijeenkomst : Congres Nieuw Klachtrecht en situatieve ar- beidsongeschiktheid Deelname : Jet Bussemaker Tijd : 9.15 - 16.10 uur Plaats : Amsterdam, Novotel Onderwerp : Klachtrecht Organisatie : RPMS Bijeenkomst : werkbezoek Noord-Holland Deelname : Judith Belinfante Tijd : 10.00 - 16.00 uur Plaats : Amsterdam,diverse locaties Organisatie : PvdA

Bijeenkomst : politiek café Deelname : Eveline Herfkens, minister OS Tijd : 20.00 -22.00 uur Plaats : Utrecht Organisatie : PvdA afdeling Utrecht-Amersfoort Nadere info : afdeling voorlichting OS Bijeenkomst : politiek café Deelname : Wouter Bos, stss. Financiën Tijd : 20.00 - 22.00 uur Plaats : Haarlem, Hotel Die Raekse,Raaks 1-3 Organisatie : PvdA-Haarlem Nadere info : afdeling voorlichting Financiën Bijeenkomst : Expertmeeting Kinderombudsman Deelname : Khadija Arib Tijd : 14.00 - 16.30 uur Plaats : Amsterdam Organisatie : Köhnstamm Instituut Bijeenkomst : Congres Strategische Keuzes Sociale Zekerheid Deelname : José Smits Tijd : 13.45 - 21.30 uur Plaats : Scheveningen, Kurhaus Onderwerp : Sociale zekerheid Organisatie : European Business Studies Dinsdag 25 september Bijeenkomst : Forumdiscussie Vrouwelijk Leiderschap Deelname : Tineke Netelenbos, minister V & W Tijd : 20.15 uur Plaats : Amsterdam, Rode Hoed Onderwerp : Vrouwelijk Leiderschap Nadere info : afdeling voorlichting V & W Bijeenkomst : Inleiding Rotterdamse Haven Deelname : Willem Herrebrugh Tijd : 20.00 uur Plaats : R'dam, Nat.Onderwijscentrum, Nieuwmarkt 1a, Onderwerp : Rotterdamse Haven Organisatie : PvdA,afd. Rotterdam Bijeenkomst : Congres Gezondheidszorg Deelname : Rob Oudkerk Tijd : 16.00 uur Plaats : Den Haag,Congres Centrum Onderwerp : Gezondheidszorg Organisatie : European Business Studies Woensdag 26 september Bijeenkomst : Marine Engeneers Deelname : Tineke Netelenbos, minister V & W Tijd : 14.00 uur Plaats : Rotterdam Nadere info : afdeling voorlichting V & W Bijeenkomst : Start Fietsberaad Deelname : Tineke Netelenbos, minister V & W Tijd : 16.00 uur Plaats : Rotterdam Nadere info : afdeling voorlichting V & W Bijeenkomst : I.o.n Rapport Commissie Vormgeving Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW Tijd : 13.30 - 15.00 uur Plaats : Den Haag, Dudok Nadere info : afdeling voorlichting OCW Bijeenkomst : Opening int.conferentie Cultuur en School Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW Tijd : 16.30 uur Plaats : Rotterdam, Erasmusuniversiteit Nadere info : afdeling voorlichting OCW Bijeenkomst : Opening VOR-conferentie Deelname : Karin Adelmund,stss. OCW Tijd : 10.00 - 11.00 uur Plaats : Amsterdam, Kohnstamm Instituut Onderwerp : 'Het oog der Natie: scholen op rapport' Organisatie : SCO-Kohnstamm Instituut Bijeenkomst : De Dag van de Talen Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW Tijd : 13.00 - 14.00 uur Plaats : Delft, Grotiuscollege Onderwerp : Taalonderwijs Organisatie : Europees Platform Onderwijs Bijeenkomst : Uitreiking eerste taalportfolio's BVE Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW Tijd : 15.00 - 15.45 uur Plaats : Hoofddorp, Nederlands Luchtvaart College Onderwerp : gevalideerde taalportfolio's Organisatie : CINOP Bijeenkomst : Uitreiking prijzen COS Awards 2001 Deelname : Karin Adelmund, stss.OCW Tijd : 16.30 - 17.30 uur Plaats : Amsterdam, RAI Onderwerp : COS Awards 2001 Organisatie : Uitgeverij EPN Bijeenkomst : CLB bijeenkomst PvdA wethouders sociale zaken Deelname : Margo Vliegenthart, stss. VWS Tijd : 19.30 - 21.30 uur Plaats : Utrecht, La Vie, La Viestraat 351 Onderwerp : Kinderopvang Organisatie : CLB,PvdA, Amsterdam Bijeenkomst : Vakantieschip Henry Dunant Deelname : José Smits Tijd : 14.00 - 22.00 uur Plaats : Medemblik, haven Onderwerp : Zorg Organisatie : zorgverzekeraar VGZ Bijeenkomst : Congres Federatie Opvang 'Onderdak en verder' Deelname : Annet van der Hoek Tijd : 13.30 - 14.30 uur Plaats : Amsterdam, Felix Meritus, Keizersgracht 324 Onderwerp : Inleiding workshop 'Gedwongen onder Dak' Organisatie : Federatie Opvang Bijeenkomst : Conferentie OALT nu en in de toekomst Deelname : Lucy Kortram Tijd : 14.00 - 18.00 uur Plaats : Den Haag, Nieuwspoort, Lange Poten 10 Onderwerp : zie boven Organisatie : Forum en Inspraakorgaan Turken Donderdag 27 september Bijeenkomst : Startsein Wervingscampagne Thuiszorg Deelname : Ad Melkert Tijd : 11.30 uur Plaats : Utrecht Onderwerp : Thuiszorg Organisatie : Thuiszorg Stad Utrecht Nadere info : voorlichting PvdA, persbericht volgt Bijeenkomst : Inleiding Pensioenen Deelname : Staf Depla Tijd : 10.15 - 11.00 uur Plaats : Amsterdam, Bilderberg Garden Hotel Onderwerp : Pensioenen, de actuele stand van zaken Organisatie : IIR Conferences Bijeenkomst : IPO jaarconferentie Deelname : Willem Herrebrugh Tijd : 14.00 - 16.00 uur Plaats : Zaanstad, Zaantheater Nicolaasstr.3 Onderwerp : Deelprogramma 'Rivier en Land' Organisatie : IPO Bijeenkomst : Congres Brandweerkorpsen Deelname : Marja Wagenaar Tijd : 14.00 - 16.00 uur Plaats : Rotterdam, WTC Onderwerp : Rondom Enschede en Volendam Organisatie : NVBK Bijeenkomst : aanbieding visie 'Met Rotterdam in Zee' Deelname : Tineke Netelenbos, minister V & W Tijd : 16.45 uur Plaats : Rotterdam Organisatie : Wereld Natuur Fonds Nadere info : afdeling voorlichting V & W Vrijdag 28 september Bijeenkomst : Burgemeestersbijeenkomst CLB Deelname : Ad Melkert Tijd : 13.45 uur Plaats : Bergen op Zoom Onderwerp : Nadere info : voorlichting PvdA, persbericht volgt Bijeenkomst : Opening nieuwbouw Starren Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW Tijd : 17.00 - 18.00 uur Plaats : Veghel Onderwerp : Organisatie : Starren BV Bijeenkomst : Inleiding Symposium AWN Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW Tijd : 10.30 - 11.30 uur Plaats : Haarlem Nadere info : afdeling voorlichting OCW Organisatie : Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland Bijeenkomst : Marokkaanse Gemeenschap Deelname : Khadija Arib Tijd : 15.00 uur Plaats : Amsterdam Onderwerp : De Marokkaanse gemeenschap aan zet Organisatie : Stedelijke Marokkaanse Raad Bijeenkomst : Politiek Forum Jeugd Inclusief Beurs Deelname : José Smits Tijd : 10.45 - 12.00 uur Plaats : Haagsche Hogeschool, Den Haag Onderwerp : Jeugd Organisatie : Jeugd Inclusief Beurs Bijeenkomst : Congres Kennismanagement en e-learning Deelname : Marleen Barth Tijd : 10.00 - 16.30 uur Plaats : Boxmeer, Business Center Elzendaal Onderwerp : zie boven Organisatie : Intra Quest Bijeenkomst : Forumdiscussie Pensioenen Deelname : Staf Depla Tijd : 15.20 - 16.20 uur Plaats : Bussum, 't Spant Onderwerp : Solidariteit in pensioenland Organisatie : De Pensioen Desk Bijeenkomst : PvdA-Waddentour Deelname : Tineke Witteveen-Hevinga Tijd : 14.15 uur Plaats : Het Bildt, natuurontwikkelingsgebied Noord- Friesland Buitendijks Onderwerp : Duurzaam ontwikkelinsperspectief Wadden Organisatie : PvdA-Waddenoverleg Nadere info : www.pvda.nl Zaterdag 29 september Bijeenkomst : Uitreiking Ridder van de Weg Deelname : Tineke Netelenbos, minister V & W Tijd : 09.30 uur Plaats : Nijkerk Nadere info : afdeling voorlichting V & W Bijeenkomst : Aanbieding rapport RW-A-27 Deelname : Tineke Netelenbos, minister V & W Tijd : 12.45 uur Plaats : Lelystad Onderwerp : archeologisch onderzoek RW-A-27 Nadere info : afdeling voorlichting V & W Bijeenkomst : 2e ronde workshop Deelname : Tineke Netelenbos, minister V & W Tijd : 15.15 uur Plaats : Groningen Nadere info : afdeling voorlichting V & W Bijeenkomst : Afsluiting int. Conferentie Cultuur en school Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW Tijd : 11.00 - 13.00 uur Plaats : Rotterdam, Erasmus Universiteit Nadere info : afdeling voorlichting OCW Bijeenkomst : Forum Stedelijke Conferentie Verkiezingsprog. Deelname : Marja Wagenaar Tijd : 13.00 - 18.00 uur Plaats : Groningen Onderwerp : De leefbare stad, veiligheid Organisatie : PvdA, afd. Groningen

Bijeenkomst : Gewestelijke Vergadering PvdA Deelname : Annet van der Hoek Tijd : 11.00 - 13.00 uur Plaats : Sneek Onderwerp : divers Organisatie : PvdA, Gewest Friesland

Zondag 30 september Bijeenkomst : Inleiding opening YUP Campaignschool PvdA Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW Tijd : 12.00 - 13.30 uur Plaats : Den Haag, Dudok Nadere info : afdeling voorlichting OCW Maandag 1 october Bijeenkomst : Startbijeenkomst Verbredingsplan Techniek in Basisonderwijs Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW Tijd : 12.00 - 13.00 uur Plaats : Made Onderwerp : Techniek in basisonderwijs Organisatie : AXIS, Nat. Platform Natuur en Techniek in onderwijs en arbeidsmarkt Bijeenkomst : Werkbezoek Friesland Deelname : Annet van der Hoek, Bert Middel, Harm Evert Waalkens Tijd : 10.00 - 17.30 uur Plaats : Tytsjerksteradiel, diverse locaties Onderwerp : diversen Organisatie : PvdA Bijeenkomst : werkbezoek Gelderland/Utrecht Deelname : Depla, Dijsselbloem, Feenstra, van Gijzel, van Heemst Tijd : 10.00 - 17.00 uur Plaats : Ede (begin) Onderwerp : diversen, o.a. wonen, HSL Organisatie : PvdA

Deel: ' Activiteiten-agenda PvdA politici '
Lees ook