Persbericht FNV


Aankondiging

Activiteiten Global March tegen kinderarbeid:

26 mei 1999: Conferentie tegen kinderarbeid ‘Onderwijs werkt beter’
28 mei 1999: Actie Schoolbord (aanbieding aan minister K. de Vries)

Aan de
buitenland- en onderwijsredactie
Aan de vooravond van de Internationale Arbeidsconferentie in Genève, waar onderhandeld wordt over een nieuw verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid, houdt de Global March eind mei twee activiteiten om verdere stappen te zetten in deze strijd: een conferentie en de Actie Schoolbord.

Conferentie
De conferentie ‘Onderwijs werkt beter’ wordt gehouden op woensdag 26 mei in Den Haag. Op deze conferentie zijn drie vertegenwoordigers aanwezig van aansprekende projecten in India, Brazilië en Burkina Faso. De conferentie wordt van 12.30 tot 16.30 uur gehouden in de Haagse Hogeschool, Westerdijkplein 75 in Den Haag. Het volledige programma kunt u bij onderstaande contactpersonen opvragen.

Actie Schoolbord
Op vrijdag 28 mei worden meer dan honderd, door Nederlandse organisaties ondertekende, ‘schoolborden’ aangeboden aan minister Klaas de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze aanbieding is om 12.00 uur op het Binnenhof in Den Haag.

De organisaties vragen de Nederlandse regering:

* Acht procent van de ontwikkelingshulp te bestemmen voor basisonderwijs en voor programma’s om werkende kinderen op school te krijgen.

* Ontwikkelingslanden te helpen bij de uitvoering van het verdrag tegen kinderarbeid van de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO).

* Uitbreiding te bepleiten bij de ILO van het verdrag tegen kinderarbeid tot een verbod op werk dat kinderen belet naar school te gaan.

Mede dankzij de grote invloed van Global March tegen kinderarbeid ligt er een goede eerste versie van het nieuwe kinderarbeidverdrag, maar met name op het gebied van het onderwijs zijn verbeteringen nodig. Meer en meer wordt beseft welke belangrijke rol onderwijs speelt in de bestrijding van kinderarbeid. Vaak wordt het realiseren van goed en toegankelijk onderwijs voor onmogelijk gehouden in landen waar zowel regeringen als families arm zijn. Toch lukt het om werkende kinderen naar school te krijgen, zoals uit de voorbeelden op de conferentie zal blijken.

In de Nederlandse Global March 1999 werken de volgende organisaties samen: Algemene Onderwijsbond (AOb), Kinderen in de Knel/Kerken in Aktie, Novib, Unicef-Nederland, FNV, Landelijke India Werkgroep, Terre des Hommes, Mensen in Nood en zeven regionale COS-sen.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De buitenlandse gasten zijn in Nederland van dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 28 mei. Voor een interview of meer informatie kunt u bellen met:
Noud Cornelissen, FNV Voorlichting, 020 - 581 65 52 Gerard Oonk, Landelijke India Werkgroep, 030 – 232 13 40 Tilleke Kiewied, Novib, 070 – 342 18 60
Els Scholte, Kinderen in de Knel/Kerken in Aktie 030 - 271 06 14 19 mei 1999

Deel: ' Activiteiten FNV bij Global March tegen kinderarbeid '
Lees ook