Provincie Noord-BrabantPersbericht
Datum 28 januari 2003 Activiteiten in en om het provinciehuis De leden van het college van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie bij tal van gelegenheden. Verschillende instellingen en organisaties organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de bijeenkomsten en activiteiten die in de komende periode van belang zijn.
Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting
29-01-2003 11.30 Gedeputeerde O. Hoes brengt een werkbezoek aan de gemeente Eindhoven.
29-01-2003 13.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt een welkomstwoord bij de Expertmeeting Beroepsonderwijs die gehouden wordt in het provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch. Doel van de bijeenkomst is het formuleren van een gemeenschappeljike lijn bij de aanpak rond de bevordering van het beroepsonderwijs, het bepalen van de rol van de verschillende partijen daarin en het bereiken van de benodigde onderlinge afstemming.
29-01-2003 19.30 De Statencommissie voor Cultuur, Onderwijs en Stedelijkevernieuwing vergadert in het provinciehuis Noord- Brabant, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.
30-01-2003 13.30 Het IPO-secretariaat organiseert in samenwerking met de Griffierskring een interprovinciale werkconferentie over provinciale ruimtelijke ontwikkelingspolitiek. Het doel van deze bijeenkomst is het inventariseren en uitwisselen van ervaringen, het leren van elkaars succes en het opmaken van een tussenbalans: waar staan de provinies en wat valt er nog te doen? Gedeputeerde drs E. janse de Jonge in hierbij aanwezig. Locatie: stadion De Galgenwaard te Utrecht
30-01-2003 13.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt tijdens de opening van het Fontys VMBO-Centrum een inleiding over 'regionale onderwijsarrangementen in Noord-Brabant in relatie tot het Fontys VMBO-Centrum'. De bijeenkomst wordt gehouden in het bestuursgebouw van Fontys Hogescholen in Eindhoven.
30-01-2003 19.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooijis aanwezig bij de afscheidsbijeenkomst wethouders gemeente Oss in het gemeentehuis in Oss.
31-01-2003 09.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn neemt deel aan het werkbezoek dat de Commissie Cultuur, Onderwijs en Stedelijke Vernieuwing brengt aan Centrum voor Beeldende Kunst De Beyerd in Breda, Nederlands Textielmuseum in Tilburg en Museum voor Religieuze Kunst in Uden.
31-01-2003 09.30 Gedeputeerde O. Hoes brengt een werkbezoek aan de gemeente Roosendaal.
31-01-2003 11.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij neemt deel aan het lijsttrekkersdebat Ouderenmanifestatie KBO/VBOB in Berkel Enschot.
31-01-2003 13.30 Gedeputeerde Janse de Jonge brengt werkbezoek aan de gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
31-01-2003 19.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn verricht samen met mevrouw Van der Donck de jaarlijkse Vincentius Boekenbeurs. Dit jaar heeft de boekenbeurs als motto 'Lees voor een wees'. Een belangrijk deel van de opbrengst is bestemd voor het Palabana Kinderdorp in Zambia, een initiatief van mevrouw Van der Donck. De beurs wordt gehouden in het provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.
01-02-2003 10.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij woont namens de Commissaris de herdenkinsdienst bij in het kader van de herdenking van de Watersnoodramp, Hoge Heijningsedijk in Heijningen.
03-02-2003 11.15 Gedeputeerde dr. E. Janse de Jonge brengt een werkbezoek aan de gemeente Boekel.
03-02-2003 13.00 Gedeputeerde O. Hoes brengt een werkbezoek aan de gemeente Woudrichem.
04-02-2003 14.30 Gedeputeerde dr E. Janse de Jonge brengt een bezoek aan Windpark Troprijt te Bladel. Adres: Troprijt 15 te Bladel
06-02-2003 09.00 Gedeputeerde O. Hoes brengt een werkbezoek aan de gemeente Breda.
06-02-2003 09.00 Gedeputeerde Janse de Jonge brengt een werkbezoek aan de gemeente Lith. Locatie: gemeentehuis, Marktplein 20 te Lith.
06-02-2003 09.30 Gedeputeerde drs. R Augusteijn brengt een werkbezoek aan de gemeente Waalwijk. Nadere informatie volgt.
06-02-2003 14.30 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij ondertekent de intentieverklaring van het Sociaal Beleid, in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 in Helmond.
07-02-2003 09.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn is aanwezig bij de Politieke Dag georganiseerd door de vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen). Meer info: W. Peters 013 4609060.
07-02-2003 11.00 Gedeputeerde dr E. Janse de Jonge brengt een werkbezoek aan gemeente Schijndel, Markt 20.
07-02-2003 12.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn zal tijdens de politieke dag van Vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) het rapport 'Sociaal op Maat 2002' in ontvangst nemen. De bijeenkomst wordt gehouden in het provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.
07-02-2003 14.00 Gedeputeerde O. Hoes houdt een inleiding op de eerste regiobijeenkomst Task Force Ouderen en Arbeid. De bijeenkomst wordt gehouden in het Stadhuis, Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom.
07-02-2003 14.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt een inleiding tijdens de startconferentie ouderenproof die gehouden wordt in Geldrop. Tijdens de conferentie vindt de ondertekening van een intentieverklaring plaats. Nadere informatie volgt.
07-02-2003 15.00 De Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben opent de tentoonstelling van Martien Coppens in het Textielmuseum in Tilburg.
08-02-2003 10.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt een inleiding tijdens de reünie van kinderen uit Hank die tijdens de watersnoodramp van 1953 zijn geëvacueerd en mensen uit Eersel die destijds deze kinderen hebben opgevangen. Dhr. Augusteijn zal tijdens het bezoek aan het cultuur-historisch Streekmuseum De Acht Zaligheden in Eersel zijn inleiding verzorgen. Meer informatie: Commissie watersnoodreünie Eersel-Hank, dhr. F. Nooijen, tel.nr. 0497-514257.
10-02-2003 12.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij zit de vergadering voor van het Platform en Arbeidsmarkt in het Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.
10-02-2003 14.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij is aanwezig bij de aanbieding van topis toekomstig zorgbeleid in het Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan in 's- Hertogenbosch.
11-02-2003 10.00 Het Odulphus Lyceum uit Tilburg brengt een bezoek aan het provinciehuis in 's-Hertogenbosch in het kader van het Jeugdparmenet Noord-Brabant, try out.
11-02-2003 15.40 Gedeputeerde dr. E. Janse de Jonge is aanwezig bij het congres digitale planvorming 2002. Locatie: Triavium Nijmegen.
12-02-2003 20.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij is aanwezig bij de bijeenkomst van de vrouwenbeweging Passage in De Pinkstererp, Vianenstraat 102 in Oss

Deel: ' Activiteiten in en om het provinciehuis Brabant '
Lees ook