Provincie Noord-BrabantPersbericht

Datum
11 februari 2003
Activiteiten in en om het provinciehuis
De leden van het college van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen
de provincie bij tal van gelegenheden. Verschillende instellingen en
organisaties organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het
Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de bijeenkomsten en
activiteiten die in de komende periode van belang zijn.

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

11-02-2003 10.00 Het Odulphus Lyceum uit Tilburg brengt een bezoek aan het
provinciehuis in 's-Hertogenbosch in het kader van het
Jeugdparlement Noord-Brabant, try out.

11-02-2003 16.00 Gedeputeerde drs. P. van Vugt brengt een werkbezoek aan
Zevenbergen, gemeente Moerdijk.

11-02-2003 19.30 Gedeputeerde O. Hoes houdt een inleiding tijdens het
werkbezoek aan, tevens ondernemersavond van de gemeente
Rucphen. De ondernemersavond wordt gehouden in Zaal 't
Trefpunt, Raadhuisstraat 80 in Rucphen.

12-02-2003 14.00 Gedeputeerde O. Hoes is aanwezig bij de kick-off
herstructurerings-maatschappij bedrijventerreinen en
ondertekent mede de Intentieverklaring Aanpak
bedrijfsverplaatsing Heesakkers Beton BV. Dit wordt
gehouden bij de gemeente Bernheze, De Misse 6 in Heesch

12-02-2003 15.00 Gedeputeerde drs. P. van Vugt verricht de eerste handeling
voor de start van de werkzaamheden van de omlegging
Vlierde in de gemeente Deurne.

12-02-2003 16.45 Gedeputeerde O. Hoes houdt een lezing voor de leden van
Business Netwerk HERMES. De lezing wordt gehouden in de
Orangerie van Kasteel Maurick, Maurick 3 in Vught.

12-02-2003 20.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij is aanwezig bij de
bijeenkomst van de vrouwenbeweging Passage in De
Pinkstererp, Vianenstraat 102 in Oss

13-02-2003 09.30 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij en gedeputeerde drs. R.
Augusteijn mede ondertekenen de intentieverklaring sociaal
beleid voor de regio West-Brabant. De ondertekening vindt
plaats in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 27 in Rucphen.

13-02-2003 11.30 Gedeputeerde dr. E. Janse de Jonge houdt voor de gezinsdag
van ZLTO afdeling Landerd een inleiding. Het thema van
deze gezinsdag is: "neem de tijd voor elkaar". De heer Janse
de Jonge zal zijn visie geven op het thema: "leven, wonen en
werken op het platteland in deze tijd".
Deze bijeenkomst vindt plaats in Zaal het Witte Huis,
reeksweg 7 te Zeeland.

14-02-2003 09.30 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij is aanwezig en houdt de
slottoespraak bij de Dag van de Mantelzorg in het
provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in 's-
Hertogenbosch.

14-02-2003 10.00 Gedeputeerde dr. E. Janse de Jonge brengt een werkbezoek aan
de gemeente St. Michielsgestel.
Locatie: Petrus Dondersplein 1

14-02-2003 15.00 Gedeputeerde dr. E. Janse de Jonge brengt een werkbezoek aan
de gemeente Ruchpen. Locatie: gemeentehuis,
Raadhuisstraat 27

14-02-2003 15.30 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn brengt een werkbezoek aan
jongerencentrum Pitstop, Scheldestraat 4a in Eindhoven.

15-02-2003 14.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn woont de opening bij het
gemeenschapshuis 't Patronaat, Blaarthemseweg 18 in
Zeelst/Veldhoven.

15-02-2003 16.45 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn verricht de opening van de
tentoonstelling 'Tekening des Tijds'. De tentoonstelling is een
project van kunstenaarsinitiatief KW14 en wordt gehouden in
de Waterstraat 16 in 's-Hertogenbosch.

16-02-2003 10.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt een inleiding tijdens de
afsluitende bijeenkomst van de pilot-fase Reizen voor de
Toekomst. Het project heeft tot doel een brug te slaan tussen
heden en verleden, tussen jong en oud en tolerantie en
wederzijds begrip tussen etnisch verschillende groepen
jongeren te bevorden. Tijdens de bijeenkomst vindt de
overhandiging van de methodische handleiding plaats. De
bijeenkomst wordt gehouden in Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum, Museumpark 1 in Overloon. Meer
informatie: Palet, dhr. C. van de Griendt, tel.nr. 040-
2359999.

17-02-2003 20.00 De Commissaris van de Koningin, mr F. Houben en
gedeputeerden van de Provincie Noord-Brabant nemen deel
aan het verkiezingsdebat georganiseerd door het BZW in het
provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in 's-
Hertogenbosch.

19-02-2003 Gedeputeerde drs L. van Nistelrooij neemt de 3e rapportage
van de ouderproof 'de Verankering' in ontvangst in het
provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in 's-
Hertogenbosch.

19-02-2003 09.30 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij is aanwezig bij de
bijeenkomst "Werken aan wonen, zorg en welzijn, in het
provinciehuis Noord-Brabant. Bij deze bijeenkomst zullen
zorgverzekeraars, gemeenten, woningcorporaties,
zorginstellingen, provinciale steun- en onderzoeksinstellingen,
de RPCP-en en het bestuurlijk Platform
Combifonds/Vitaliteitsfonds aanwezig zijn.
Voor meer informatie, F. van Amelsvoort afdeling zorg tel.
073 - 6812537.

19-02-2003 14.00 De Commissaris van de Koning, mr F. Houben reikt de prijs
ROC Midden- Brabant in het stadhuis in Tilburg.

20-02-2003 09.00 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij houdt een inleiding bij de
werkconferentie Brabants afstands- en adoptieplatform in het
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in 's-
Hertogenbosch.

20-02-2003 12.00 De Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben houdt een
inleiding bij de RSD havendag in Antwerpen.Locatie :
Stuurboord Hangar 26 / 27, Rijnkaai 96.

20-02-2003 15.30 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij en gedeputeerde drs. R.
Augusteijn ondertekenen de intentieverklaring sociaal beleid
voor de regio Midden-Brabant. De ondertekening vindt plaats
in de Postelse Hoeve in Tilburg.

20-02-2003 19.30 De Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben houdt een
inleidingbij de BENEV bijeenkomst in Antwerpen.

20-02-2003 20.00 Gedeputeerde drs. R. Augusteijn houdt tijdens de vergadering
van de Stichting Dorpsraad 'de Heerlijkheid Sterksel' i.o. een
inleiding over de visie van de provincie op kleine kernen.
Tevens zal hij namens het Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Brabant een subsidietoekenning uitreiken aan Stichting
de Drie Congregaties Sterksel, ter financiering van een
gedenkteken. De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis
Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.

21-02-2003 12.30 Gedeputeerde drs. L. van Nistelrooij is aanwezig bij de
bijeenkomst inzake ketenkwaliteit en hulpverleningsplannen in
het Willem II stadion, Goirleseweg 34 in Tilburg.

23-02-2003 17.30 De Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben houdt een
inleiding en reikt de prijzen uit bij de finale van het Prinses
Christina-concours, in de Hogeschool in 's-Hertogenbosch.

Deel: ' Activiteiten in en om het provinciehuis Brabant '
Lees ook