Gemeente Etten-Leur

Diverse activiteiten in wijk De Grient op 17 september

Onthulling van het kunstwerk Opening buurtwoning
Contact omwonenden - jongeren

Op vrijdagavond 17 september aanstaande zal wethouder Vermunt samen met Eline Ouwendijk, kunstenares uit Antwerpen, de officiële onthulling van het kunstwerk in het park tussen de wildbaan en de spoorlijn in de wijk De Grient verrichten.
Het 4 meter hoge stalen beeld voor de wijk De Grient is geplaatst op een zacht glooiende heuvel in het park en staat als een markeringspunt in een zichtlijn met de kerktoren van Etten-Leur. Het beeld is tevens zichtbaar vanuit de trein (traject Etten-Leur-Roosendaal). Historisch gezien werden nederzettingen in het algemeen, of kerken en burchten in het bijzonder, vaak geplaatst op een hoger gelegen punt in de omgeving. Het gegeven van de drie torens(burchten) in het wapen van Etten-Leur inspireerde de kunstenares om te werken met de drie thema's: verleden/heden/toekomst. Deze thema's zijn verwerkt in één object, een "torenbeeld".

Het beeld

In het beeld wordt het verleden gesymboliseerd door een poort, net als bij de torens in het gemeentewapen. Op het beeld zijn bronzen handjes bevestigd van kinderen uit de wijk, die de overgang vormen tussen het verleden en de toekomst. Een aan het beeld bevestigde, symbolische trap komt uit op een onbereikbaar 'venster op de toekomst'. De toren is gecoat in een rode kleur, verwijzend naar de kleur van de torens in het gemeentewapen en naar de meekrapteelt (gewas waar vroeger rode kleurstof van werd gemaakt) die in de regio belangrijk was.
In haar werk voor de openbare ruimte zoekt Eline Ouwendijk steeds naar aanknopingspunten in de omgeving of in de geschiedenis van de omgeving. Kunstwerk en context versterken elkaar en vormen samen het beeld. Soms vormt het verleden van de plek aanleiding voor een beeld, soms blijft zij bij het heden en legt ze een link met de omgeving door de bewoners bij het beeld te betrekken. In het ontwerp voor de wijk De Grient heeft de kunstenares beide gedaan.

Opening buurtwoning

Op diezelfde avond vindt tevens de opening van de buurtwoning in de Grient plaats. De buurtwoning is tot stand gekomen middels samenwerking van wijkvereniging De Grient, Woonstichting Etten-Leur en Gemeente Etten-Leur.
Deze woning (Wildbaan 61) zal een belangrijke uitvalsbasis worden voor de activiteiten van de wijkvereniging. Vanuit de gedachten van buurtbeheer, integraal beleid en het behoud van leefbaarheid en sociale cohesie kan deze woning een belangrijke functie vervullen. De wijkvereniging kan van hieruit diverse activiteiten opzetten. Ook andere organisaties zoals Woonstichting, politie, buurtbeheer, opbouwwerk en jeugd- en jongerenwerk kunnen via deze woning in de wijk contacten onderhouden met de buurtbewoners. De activiteiten rondom de opening van de buurtwoning vinden plaats in de speciaal neergezette tent in het wijkpark.

Als laatste activiteit op vrijdag 17 september as. zullen de contacten tussen jongeren en bewoners van de Grient aangehaald worden. Dit vindt plaats in de genoemde tent, aansluitend aan de opening van de buurtwoning. Het betreft hier een ontmoeting in informele sfeer tussen jongeren en bewoners van de wijk.

Deel: ' Activiteiten in wijk De Grient Etten-Leur '
Lees ook