Activiteiten van de PvdA-bewindspersonen

Den Haag, 26 augustus 1999
 
Activiteiten van de PvdA-bewindspersonen, partijbureau, Eerste- en Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs week 35

vrijdag 27 augustus
 
Bijeenkomst  : werkbezoek Provincie Limburg
Deelname     : Margo Vliegenthart, stas. VWS
Tijd              : 8.45 uur
Plaa ts         : Maastricht e.o.
Nadere info   : afd. Voorlichting VWS

Deel: ' Activiteiten PvdA-bewindspersonen '
Lees ook