Wageningen Universiteit

Persbericht

14-03-00, nr. 019

WAGENINGEN PRESENTEERT BREED SCALA AAN WATERACTIVITEITEN


* Een ontbijt voor sleutelfiguren van het World Water Forum, waarbij precies is uitgerekend hoeveel liter water de productie van de sneetjes brood, het eitje en het glas sap hebben gekost;
* Een interactief watermanagement-spel SPLASH, dat in wezen bittere ernst is;

* Diverse lezingen over, onder meer: natuurbeheer, stroomgebieden als voorraadkamer, het gebruik van remote sensing voor watermanagement, irrigatie zonder irritatie, waterslimme gewassen, financieelvriendelijke waterzuivering;

* Een internationale visie op de Schelde-problematiek door de belanghebbenden van de toekomst;

* De première van de video Tailenders: you have to fight for water right;

* Een onderzoek ter plekke door studenten naar het al of niet betrokken worden van de stakeholders bij het opstellen van de World Water Vision;

* De presentatie van de brochure Food for Thought met onderzoeksbeschrijvingen van het Noord-Zuidprogramma;
* Een stand op de World Water Fair met enkele onderzoekspresentaties, onder meer op het gebied van waterzuivering

Dit zijn enkele onderdelen van het programma dat Wageningen Universiteit en Researchcentrum in petto heeft tijdens het World Water Forum dat zich van 16 tot en met 22 maart in het Haagse Congrescentrum afspeelt. Het programma is beschikbaar op internet: https://www.wageningen-ur.nl/water/events.htm.

Groen, grijs en virtueel water
De wereldwijde waterproblematiek van dit moment is heel kort samen te vatten als: op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats is er te veel, te weinig of te vuil water. Waterdeskundigen maken vaak een onderscheid tussen blauw, fossiel, groen, virtueel, grijs en industrieel water.
Blauw slaat op het zichtbare oppervlaktewater in meren, rivieren en zeeën, fossiel duidt het in de bodem aanwezige, maar onzichtbare water aan. Met groen water wordt het water bedoeld, dat zich in de bovenste laag van de bodem en vegetatie bevindt en dat in wisselwerking staat met blauw en fossiel water en met de atmosfeer. De term virtueel water wordt gebruikt voor het water dat nodig is om een agrarisch product te realiseren (een kilo tarwe kost 1000 liter water, een kilo vlees 7000 liter water). Grijs water is tweedehands water dat (gedeeltelijk) gezuiverd is en daardoor geschikt is gemaakt voor niet-consumptieve doeleinden. Bij industrieel water, tenslotte, gaat het om water dat tijdens productieprocessen (van bijvoorbeeld papier of bier) nodig is. De Wageningse expertise spitst zich toe op groen, grijs en virtueel water.

Voedsel kost water
Op de vroege ochtend van de eerste congresdag biedt Wageningen Universiteit en Researchcentrum aan een groep sleutelfiguren van het congres een continental breakfast aan. Wie drie sneden brood eet, met twee plakken kaas, een plakje vleeswaar plus een ei, en daarbij een glas melk en een glas sinaasappelsap drinkt, realiseert zich waarschijnlijk niet dat er voor de productie daarvan 948 liter water verbruikt is.
Een zeer groot deel van het op de aarde beschikbare zoet water gaat op aan de productie van voedsel, zowel in strikt agrarische zin als ten behoeve van de levensmiddelen- en genotsmiddelenindustrie. Een evenwichtig dieet kost per persoon ongeveer 2000 kubieke liter water per jaar. Op dit moment bestaan er grote verschillen tussen het waterverbruik voor voedselproductie in West-Europese en in tropische landen. Zo verbruikt een vegetarisch dieet van granen en zuivelproducten in West Europa 3241 liter water en in de tropen 8344. Een niet-vegetarisch dieet met vlees en aardappels kost in de tropen 4680 liter water en in West Europa 1300 liter. De verschillen zijn toe te schrijven aan klimatologische omstandigheden, maar ook aan agrarisch management. Door verbeteringen te realiseren kan een aanzienlijke beperking in het waterverbruik worden gerealiseerd. Winst is te behalen door een efficiënter gebruik van irrigatie, maar ook op het gebied van gewassen. De teelt van gewassen die met minder water toekunnen of die gedijen op zout water kan bevorderd worden. Soms ook blijkt, zoals onlangs bij onderzoek in Mali, dat niet gebrek aan water het probleem is, maar een tekort aan nutriënten. In de brochure Food for thought die op 18 maart in Den Haag wordt gepresenteerd, staan dit soort onderzoeken - gedaan in het kader van het Noord-Zuidprogramma - beschreven.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Meer informatie:

* internet: https://www.wageningen-ur.nl/water
* Godelief Nieuwendijk, tel. 0317 482177 of fax. 0317 484884.
Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317 482177.

U kunt ook mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NLAangemaakt maart 2000 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Deel: ' Activiteiten Universiteit Wageningen bij World Water Forum '
Lees ook