Partij van de Arbeid


Den Haag, 3 februari 2000

Activiteiten van de PvdA-bewindspersonen, partijbureau, Eerste- en Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs

week 6

Zaterdag 5 februari


Bijeenkomst : manifestatie t.b.v. kinderen-slachtoffers van geweld op Oost-Timor en Molukken

Deelname : Usman Santi

Tijd : 14.30 - 02.00 uur

Plaats : Groningen, Huize Maas, Vismarkt 52

Organisatie : Kleurrijk Groningen

Zondag 6 februari


Bijeenkomst : kerkdienst voor jongeren

Deelname : Jan Pronk, minister VROM

Tijd : 12.00 - 14.00 uur

Plaats : Apeldoorn

Onderwerp : "Het hemels gelag"

Nadere info : afdeling voorlichting VROM

Maandag 7 februari


Bijeenkomst : Studiehuiskaravaan

Deelname : Tineke Witteveen

Tijd : 13.00 - 15.00 uur

Plaats : Hoogeveen, De Groene Driehoek

Onderwerp : invoering studiehuis

Organisatie : PvdA

 


Bijeenkomst : "Wat doet Europa voor de Molukken"
Deelname : Usman Santi, Max van den Berg en
Jan Marinus Wiersma

Tijd : 13.30 - 17.00 uur

Plaats : Utrecht, Cultureel Centrum Parnassos, Kruisstraat 201

Onderwerp : de situatie op de Molukken

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : PvdA werkbezoek Zuid-Holland

Deelname : Barth, Bussemaker, Crone en Hamer

Tijd : 9.30 - 1400 uur

Plaats : Dordrecht, diverse locaties

Onderwerp : dagindeling

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : forum

Deelname : Mariëtte Hamer

Tijd : 19.30 uur

Plaats : Groningen

Onderwerp : HOOP

Organisatie : Groninger Studentenbond


Bijeenkomst : minisymposium Landbouw en Zorg

Deelname : Margo Vliegenthart, stas. VWS

Tijd : 14.00 uur

Plaats : Zeewolde, Landbouwzorgbedrijf Zonnehoeve, Priempad 6

Nadere info : afdeling voorlichting VWS


Bijeenkomst : werkbezoek Freudenthal Instituut
Deelname : Karin Adelmund, stas. OCW

Tijd : 9.30 uur

Plaats : Utrecht, Tiberdreef 4

Organisatie : Freudenthal Instituut

Nadere info : afdeling voorlichting OCW


Bijeenkomst : werkbezoek SLO

Deelname : Karin Adelmund, stas. OCW

Tijd : 13.30 uur

Plaats : Enschede, Boulevard 1945-3

Organisatie : Stichting Leerplanontwikkeling SLO
Nadere info : afdeling voorlichting OCW

Dinsdag 8 februari


Bijeenkomst : forum/discussie

Deelname : Mariëtte Hamer

Tijd : 17.30 uur

Plaats : Utrecht

Onderwerp : vrijwilligerswerk

Organisatie : NOV

Woensdag 9 februari


Bijeenkomst : De toekomst van het Nederlandse Defensiebeleid
Deelname : Martin Zijlstra, Bert Koenders,
Harry van den Berg en Alvaro Pinto Scholtbach

Tijd : 20.00 - 22.00 uur

Plaats : Arnhem, De Coehoorn, Coehoornstraat 17
Onderwerp : nota 'Een plan voor de krijgsmacht'
Organisatie : PvdA-kenniscentrum Buitenland en de PvdA-afdeling Arnhem


Bijeenkomst : 2e kamerleden over verkeer en vervoer in en rond Amsterdam

Deelname : Rob van Gijzel e.a.

Tijd : 16.00 - 18.00 uur

Plaats : Amsterdam, Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22
Organisatie : Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gem. A'dam


Bijeenkomst : congres "De uitdaging gecontinueerd"
Deelname : Dick de Cloe

Tijd : 15.00 - 17.00 uur

Plaats : Rotterdam, World Trade Centrum, Beursplein 37
Onderwerp : forumdiscussie

Organisatie : Stadsregio Rotterdam


Bijeenkomst : inontvangstname rapport Osmose

Deelname : Karin Adelmund, stas. OCW

Tijd : 13.30 uur

Plaats : Zoetermeer, Ministerie OCW, Europaweg 4
Organisatie : Ministerie van OCW

Nadere info : afdeling voorlichting OCW


Bijeenkomst : inleiding bij conferentie Cultureel Erfgoed
Deelname : Dick Benschop, stas. BuZa

Nadere info : afdeling voorlichting BuZa


Bijeenkomst : speech bij NGIZ over uitbreiding EU
Deelname : Dick Benschop, stas. BuZa

Plaats : Den Haag, Sofitel

Onderwerp : Stuit Europa op grenzen

Nadere info : afdeling voorlichting BuZa

Donderdag 10 februari


Bijeenkomst : studiedag "4 jaar experimenteren met agrarisch natuurbeheer in Waterland en Eilandspolder

Deelname : Harm Evert Waalkens

Plaats : Purmerend

Organisatie : Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland en Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Eilandspolder

Vrijdag 11 februari


Bijeenkomst : werkbezoek Noord-Brabant

Deelname : Van Gijzel, Herrebrugh en Santi

Tijd : 9.30 - 17.00 uur

Plaats : Moerdijk, diverse locaties

Onderwerp : infrastructuur en zorg

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : inontvangstnemen resultaten bijeenkomst
Deelname : Ad Melkert, Dick de Cloe

Tijd : 16.15 uur

Plaats : Utrecht, Zalencentrum CSB, Kr. Nieuwegracht 39
Onderwerp : voorstellen cie. Elzinga

Organisatie : CLB


Bijeenkomst : Studiehuiskaravaan

Deelname : Judith Belinfante en Wouter Gortzak
Tijd : 10.00 - 11.30 uur

Plaats : Amsterdam, Open Scholengemeenschap De Bijlmer
Onderwerp : invoering studiehuis

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : inleiding op jaarlijkse kringfeestavond
Deelname : Geke Faber, stas. LNV

Tijd : 14.00 - 20.00 uur

Plaats : Flevoland

Organisatie : NLTO-Noordoostpolder

Zaterdag 12 februari


Bijeenkomst : PvdA-stadsconferentie

Deelname : o.a. Marijke van Hees, Rob van Gijzel
Tijd : 10.00 - 15.00 uur

Plaats : Den Haag, Koninklijk Conservatiorium, Juliana van Stolberglaan 1

Onderwerp : ken je buren

Organisatie : PvdA

Maandag 14 februari


Bijeenkomst : PvdA-afdelingsvergadering

Deelname : Marijke van Hees

Tijd : 19.30 uur

Plaats : Houten

Organisatie : PvdA-afdeling Houten

 

 


Bijeenkomst : Studiehuiskaravaan

Deelname : Usman Santi

Tijd : 10.15 - 11.45 uur

Plaats : Breda, Prisma Graaf Engelbert

Onderwerp : invoering studiehuis

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : Studiehuiskaravaan

Deelname : Bdert Middel

Tijd : 11.00 - 12.30 uur

Plaats : Steenwijk, RSG

Onderwerp : invoering studiehuis

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : Studiehuiskaravaan


Deelname : Wouter Bos

Tijd : 14.00 - 16.00 uur

Plaats : Rotterdam, Erasmiaans College

Onderwerp : invoering studiehuis

Organisatie : PvdA

Deel: ' Activiteiten van de PvdA-bewindspersonen -en politici '
Lees ook