gemeente amersfoort

servicebericht gemeente amersfoort - woensdag 27 januari 2010

activiteitenkalender b&w amersfoort

woensdag 27 januari t/m zondag 7 februari 2010

woensdag 27 januari
10.00 uur
wethouder van daalen ondertekent het convenant over het afkoppelen van regenwater op de utrechtse heuvelrug. dit convenant betreft afspraken tussen provincie utrecht, de gemeenten amersfoort, de bilt, eemnes, rhenen, soest, utrechtse heuvelrug, veenendaal, woudenberg en zeist, waterschap vallei & eem, hoogheemraadschap de stichtse rijnlanden locatie: oudheidkamer van vitens, van weerden poelmanweg 7 te soestduinen.

donderdag 28 januari
10.00 uur
wethouder van 't erve woont de opening van het jaar van de biodiversiteit bij. locatie: naturalis, darwinweg 2 te leiden.

11.30 uur
wethouder hekman houdt namens de g32 (de 32 grote gemeenten) een presentatie over hypotheekaftrek en huurtoeslag. locatie: hotel corona, buitenhof 39/42 te den haag.

14.00 uur
wethouder kruyt is aanwezig bij de bijeenkomst "Het Werkplein, een sterk merk in de markt". UWV, Divosa en VNG hebben de ambitie om meer mensen aan het werk te helpen en een hogere tevredenheid van de klanten over de dienstverlening van de werkpleinen. Deze ambitie willen zij met het gezamenlijk management van de Werkpleinen, de directie van UWV-WERKbedrijf en de wethouders bekrachtigen. In aanwezigheid van de staatssecretaris vieren zij de bereikte ketensuccessen en leggen de uitdaging voor de komende periode neer. Locatie: Mediaplaza, Croeselaan 6 hal 6 te Utrecht.

16.00 uur
Wethouder Boeve opent de Matchbeurs georganiseerd door Matchpoint Betrokken Ondernemen. Op de Matchbeurs worden bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen met elkaar in contact gebracht voor projecten met maatschappelijke relevantie. Het gaat daarbij om onder meer vrijwillige inzet door middel van teambuilding, klussen, coaching of advisering. Locatie: ROC ASA leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort.

16.00 uur
Wethouder Hekman spreekt tijdens de afscheidsreceptie van Leo Steyn, die afscheid neemt als directeur van de NV SRO. Locatie: Ambiance Houtrust, Heideweg 23 te Hooglanderveen.

16.00 uur
Wethouder Van Daalen ondertekent de bestuursovereenkomst Laakzone. Provincie Utrecht, de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort, het projectbureau SVGV en het Waterschap Vallei & Eem spreken in deze overeenkomst af om samen te werken aan meer recreatiemogelijkheden in de Laakzone en het behouden van het unieke landschap. Locatie: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 te Amersfoort.

Vrijdag 29 januari
22.30 uur
Wethouder Kruyt opent de non-stop actie 'Bewegen voor Haïti', georganiseerd door de bedrijven Profin en LifeCity. Locatie: LifeCity, Utrechtseweg 6 te Amersfoort.

Zondag 31 januari
16.00 uur
Wethouder Kruyt bezoekt de voorstelling 'Kwam een vogel gevlogen ... '. In samenwerking met het Armando Museum Bureau organiseert theater De Lieve Vrouw deze voorstelling Na de voorstelling praten Cherry Duyns en André Heuvelman na met Ingrid Melman, theaterprogrammeur bij De Lieve Vrouw, en Yvonne Ploum, hoofd van het Armando Museum. Armando woont de voorstelling en het gesprek bij. Locatie: Theater De Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13 te Amersfoort.

Maandag 1 februari
09.00 uur
Wethouder Van 't Erve verwelkomt leerlingen in verband met een internationaal uitwisselingsprogramma van het Atrium 4 havo/vwo. Locatie: Het Atrium, Paladijnenweg 611 te Amersfoort.

Woensdag 3 februari
19.30 uur
Locoburgemeester Van Daalen woont het benefietconcert bij van Christenen voor Israel in aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur de heer Harry Kney-Tal. Locatie: de Stadszaal in De Flint, Coninckstraat 60 te Amersfoort.

Donderdag 4 februari
10.30 uur
Wethouder Van 't Erve verzorgt een presentatie tijdens de Econenergie Beurs. Locatie: Passagiersterminal, Piet Heinkade 27 te Amsterdam.

15.00 uur
Wethouder Hekman opent het nieuwe pand van het Servicebureau Gemeenten. Wethouder Van Daalen is hierbij aanwezig. Locatie: Utrechtseweg 12 te Amersfoort.

Vrijdag 5 februari
15.00 uur
Wethouder Van 't Erve verwelkomt de aanwezigen bij een bijeenkomst met negen gemeenten/ platform voor elektrisch vervoer. Locatie: Gemeentehuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 te Amersfoort

Deel: ' Activiteitenkalender B&W Amersfoort vanaf 27 01 2010 '


Lees ook